Cerdanyola

Fins sempre, company Hugo. La lluita continua


Ens ha deixat un home entregat a la lluita per la justícia social i per un món millor. Un revolucionari que en els darrers 13 anys s'ha convertit en un símbol de la lluita antiimperialista i per la construcció del Socialisme. Però tot allò pel que ell ha lluitat i treballat tenaçment cada dia no ha mort. El seu exemple continua en totes i cada una de nosaltres.

El Compromís demana valentia al govern per aplicar polítiques d'esquerres


Compromís per Cerdanyola acusa al govern municipal d’haver actuat amb traïdoria al deixar passar els terminis d’aprovació de les ordenances fiscals per provocar la pujada del 6’3% de l'IBI. També es titlla el pressupost de covard per dedicar un 11% del total a pagar el deute amb els bancs i augmentar el Capítol 2 per pagar a empreses privades proveïdores de serveis.

Relleu del Compromís a l'ajuntament


A nosaltres ara només ens queda una cosa, felicitar-te per haver estat una gran portaveu de les classes populars i dels moviments alternatius de la nostra ciutat. Avui potser deixes de ser la nostra regidora, segueixes sent una militant.

Precs i preguntes al ple de febrer de 2013


Precs i preguntes del Compromís per Cerdanyola al ple de febrer del 2013, en relació a les partides del Pla Urban destinades a la remodelació de l'edifici Altis per ubicar-hi la nova biblioteca, el pla parcial del Centre Direccional i les beques de menajdors escolars.

Moció en relació a la declaració de sòl contaminat de l'abocador de Can Planas per part de l'Agència de Residus de Catalunya


Aquesta moció, presentada pel Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola al ple de febrer del 2013, va ser rebutjada amb els vots en contra del govern (PSC-Els Verds i ICV-EUiA) i CiU.

Moció per a la sol·licitud de desprogramació de la variant urbana del Vial de Cornisa, coneguda com a "Ronda Sud", al terme municipal de Cerdanyola


La moció, presentada pel Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola al ple de febrer del 2013, va ser aprovada per unanimitat.

No al tancament del CEIP Xarau. Prou agressions contra l’escola pública.


Creiem que si el nombre de nens i nenes suggereix tancar línies cal que primer es tanquin a les escoles concertades. Cal reforçar l’educació pública i no afavorir a la privada/concertada que és el que en el fons està fent el govern de CiU avalat pel suport d’ERC als pressupostos.

Compromís demanem la retirada del Ple de la modificació del ROM


Volem demanar la seva retirada de l’ordre del dia d’aquest Ple i que sigui la Comissió Ciutadana encarregada d’elaborar propostes per a un nou ROM la que, en primer lloc, sotmeti a debat aquesta proposta de modificació.

Ordre del dia del Ple ordinari del 28 de febrer


1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA I DELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS

3.- RESTAR ASSABENTAT DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST 2012

4.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE L INFORME NÚM. 2/2012 DE LA TRESORERA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT ESTABLERTS PER LA LLEI DE MOROSITAT PEL PERÍODE DEL SEGON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2012

Compromís reprova l'actitud de l'alcaldessa


Des del Compromís per Cerdanyola entenem que aquestes actituds no són ni democràtiques ni de bona educació, i per aquests motius exigim a PSC i ICV que prenguin mesures al respecte, perquè una persona que actua així no pot dirigir el Ple de l'Ajuntament.

Presentada una Esmena a la Totalitat a l'ordenança de civisme


Diferents col·lectius i moviments socials de Cerdanyola hem elaborat un text alternatiu que vol jugar una doble funció, per una banda és una Esmena a la Totalitat a la proposta aprovada per PSC, ICV-EUiA, PP i CiU, i per l'altra, és una proposta de debat oberta al conjunt de la ciutadania de Cerdanyola. El document s'ha adjuntat a les al·legacions, vehiculades per Compromís per Cerdanyola, que sol·liciten l'aturada de la tramitació de la nova ordenança i l'obertura d'un procés de debat i participació ciutadana.

Compromís proposa millores concretes en l'aplicació de la tarifació social


El Compromís per Cerdanyola vol aprofundir en la tarifació social i separar-la de l’augment de preus que han patit els serveis afectats, i que consideren el principal motiu que ha provocat baixes en les inscripcions a l’Ateneu i Escola de Música. El Compromís planteja una modificació dels preus a la baixa, ampliar els barems per accedir a la tarifació i fer-ho compatible amb altres tipus de beques i bonificacions.

Precs i preguntes al ple de gener de 2013


Precs i preguntes del Compromís per Cerdanyola al ple de gener del 2013, en relació al projecte de remodelació de l'edifici Altis per ubicar-hi la nova biblioteca, i el manteniment dels col·lectors municipals de la riera de Sant Cugat.

Moció de suport a la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del poble de Catalunya


La moció, presentada conjuntament pels grups municipals d'ICV-EUiA, CiU, Compromís i ERC al ple de gener, va ser aprovada malgrat el vot contrari de PSC i PP.

Presentació de la Cooperativa de Consum i Serveis Altermercat


La presentació anirà a càrrec d'Imma Prat i Esme Saiz (membres de la Cooperativa) i tindrà lloc el proper divendres 1 de febrer a les 18'30h al Casal Popular i Cultural La Clau de Cerdanyola.

Contingut sindicat