Articles i Opinió

Més atenció primària. Més polítiques socials.


[Compromís per Cerdanyola | Revista Comerç i Ciutat de febrer del 2011]

L'atenció primària és la pedra angular de la sanitat, per això requereix de més recursos, econòmics i de personal. En això l'ajuntament ha de jugar un paper polític clau.

Desgravar la mútua privada sí és una agressió a la Sanitat Pública


[Carles Escolà]

Voldria respondre al senyor Pau Mestres, que al seu article amb títol “Desgravar la mútua privada no és cap agressió” em feia referència directa.

Participació i consens social per una nova Cerdanyola


[Compromís per Cerdanyola | Revista Comerç i Ciutat de gener del 2011]

El disseny i desenvolupament de noves infraestructures ha de ser fruit necessàriament d'un consens social sorgit de processos transparents de participació activa de la ciutadania en el debat i la presa de decisions. Necessitem un pla global per a la ciutat, que ens permeti saber cap a on anem, que aposti per la millora del transport públic i plantegi mesures per pacificar el trànsit intern i compatibilitzar l'ús dels carrers (zones 30, carrils bici, camins...).

La influencia del Liberalismo en la democracia actual


[Josep Font i Bernaus]

Importantes elementos de la teoría liberal desarrollan un papel fundamental en los Estados actuales: los derechos fundamentales y la división de poderes;la propiedad privada es un componente irrenunciable de la democracia en los Estados de Derecho,la libertad individual y el pluralismo.

Contingut sindicat