Valoració sobre la situació financera del Consorci del Centre Direccional


Membres del Compromís per Cerdanyola durant la roda de premsa

El Compromís per Cerdanyola denuncia que la situació económica del Consorci del Centre Direccional es catastròfica. El Consorci és un ens públic participat al 50% per l’Ajuntament de Cerdanyola i per l’NCASOL (Institut Cátala del Sól) i és l’administració encarregada de la urbanització de la plana del castell.

La urbanització de la plana és un atemptat ecològic, és un perill per a la salut pública donat que no s’han sanejat els abocadors existents a la zona i, a més, el Compromís per Cerdanyola pot demostrar que resulta econòmicament ruïnosa.

  1. Des de juliol de 2006 fins ara el Consorci s’ha gastat 90 milions d’euros d’una línia de crèdit. Recentment ha hagut de demanar a La Caixa un nou crèdit per més de 30 milions.
  2. El Consorci s’ha gastat 1.627.259 euros de subvencions europees.
  3. També s’ha gastat 1.084.000 euros dels ingressos de l’abocador Elena sense que Cerdanyola hagi guanyat res.
  4. El Consorci ens costa cada any 1.033.999 euros en pagar 3 directius i 14 empleats, a més de viatges, despeses, etc.
  5. El Consorci es gasta 1.205.757 euros a l’any només per pagar interessos.
  6. Si al 2006 el deute per habitant del consorci era 260€ per persona avui és de 1.483€.

Tot això ha portat a que a la reunió del Consorci de 12 de març d’aquest any s’hagi pres la decisió de que a partir d’aquest punt l’Ajuntament de Cerdanyola i l’INCASOL han de començar a aportar diners.

El Centre Direccional no només no és un bon negoci sinó que ens costa diners i ens costarà més si no l’aturem immediatament.