Tarifació social: un pas endavant cap a una fiscalitat progressiva i justa


Aquest model no és conjuntural, sinó que neix amb la voluntat de ser aplicat de forma global, una eina que servirà per transformar la fiscalitat de Cerdanyola.
Maribel Rodríguez, Carles Escolà i Jorge Haro en roda de premsa el passat setembre (Foto: Cerdanyola.info)

Fa molts mesos que el Compromís per Cerdanyola venim posant sobre la taula propostes per caminar cap a una fiscalitat progressiva, alternatives realistes, viables i, sobretot, valentes, per avançar en un sentit de justícia social a Cerdanyola. I malgrat que sistemàticament s'han ignorat les nostres propostes, hem demostrat que no ens rendim, que des de la fermesa dels nostres posicionaments continuem treballant per construir un model fiscal més just a la nostra ciutat. I això ja ha començat a donar els seus fruits.

Davant la proposta de tarifació social presentada pel govern, que era del tot insuficient i s'havia elaborat des de criteris merament comptables, el Compromís per Cerdanyola vam posar sobre la taula una alternativa oberta al debat amb la ciutadania, i especialment al teixit associatiu de les escoles bressol, de música i d'arts municipals. I és en aquest marc de treball que hem aconseguit que el model aprovat definitivament sigui el proposat per nosaltres, un model basat en el principi de justícia social i que suposa un pas ferm cap a una fiscalitat progressiva a Cerdanyola. Un pas, sí, però que ha d'anar seguit de més passos, el camí tot just comença.

El model de tarifació social que es posa en marxa pivota sobre la renda real de les famílies, tenint presents els ingressos familiars, el nombre de membres que la composen i les despeses en concepte d'habitatge, i, molt important, amb la necessària flexibilitat davant situacions familiars sobrevingudes. Aquest model no és conjuntural, sinó que neix amb la voluntat de ser aplicat de forma global, una eina que servirà per transformar la fiscalitat de Cerdanyola. Aquest instrument ens permetrà corregir injustícies i facilitarà l'accés als serveis municipals a la majoria de la població, especialment aquelles persones amb més dificultats.

Com ja vam explicar al plenari municipal de setembre, no hem aconseguit tot el que ens hauria agradat, però hem arribat tant lluny com hem pogut. Certament proposàvem la congelació de les tarifes, i això no ho hem aconseguit, però sí hem arrencat del govern un compromís de mantenir les quotes durant tot el curs 2012-2013 (cosa que el curs passat no va succeïr) i ampliar els trams de bonificació. Tot i això, el nostre vot favorable al conjunt de l'acord no vol dir que renunciem a criticar la pujada de preus, i molt menys vol dir que no treballarem per revertir-la. No renunciem a continuar treballant en la mateixa línia que fins ara, a lluitar al costat de la ciutadania, lluitant per uns serveis públics de qualitat i d'accés universal. Continuarem donant suport a les reivindicacions populars i les mobilitzacions, perquè el Compromís per Cerdanyola som i serem un instrument al servei de les lluites socials.

A partir d'ara, i com ja indicàvem més a dalt, toca continuar avançant cap a una fiscalitat progressiva. Les ordenances fiscals i el pressupost per a l'any 2013 són una nova oportunitat de continuar el camí iniciat, una oportunitat per estendre el model al conjunt de serveis públics municipals i trobar nous instruments de progressivitat per a impostos com l'IBI (la principal font de recaptació municipal) o la taxa de residus. És necessari continuar avançant amb valentia política i, si el govern vol mantenir-se en aquest camí, segur que ens hi trobarà.