[Vídeo] "Tarifació social, una oportunitat per avançar cap a la justícia social" (al·legacions a la modificació d'ordenances fiscals)


Maribel Rodríguez, Carles Escolà i Jorge Haro (Foto: Cerdanyola.info)

El Compromís per Cerdanyola, com ja vam anunciar al ple del 26 de juliol, hem presentat al·legacions a la modificació de les ordenances fiscals 53, 90 i 91, reguladores dels preus dels serveis públics municipals d'escola bressol, escola de música i escola d'arts, i que incorpora criteris de tarifació social.

Al ple del juliol el nostre grup municipal es va abstenir a l'aprovació inicial d'aquesta modificació, de forma que el punt va poder-se aprovar. Malgrat no compartir la proposta del govern, teníem arguments sòlids per fer una aposta valenta i mantenir obert el diàleg, facilitant que el mes de setembre es pugui posar en marxa a Cerdanyola l'anomenada tarifació social, un instrument per caminar cap a una fiscalitat més progressiva. Volem insistir en els arguments amb els que vam defensar la nostra abstenció el juliol:

  • La proposta del govern ens sembla del tot insuficient, quant a la tarifació social, i alhora injusta per la pujada de preus que s'incorpora. Cal recordar que al mes de març es van aprovar ja pujades a les mateixes ordenances fiscals.
  • La tarifació social és un tema sobre el que es va començar a debatre a Cerdanyola, però el govern ha volgut esperar, deliberadament i de forma molt interessada, a portar la proposta a ple fins el juliol pensant que la necessitat de tenir una tarifació social en marxa el setembre obligaria algun grup a facilitar la seva aprovació.
  • Va ser per una qüestió de responsabilitat cap a la ciutadania que ens vam abstenir, facilitant així la seva aprovació inicial. Però alhora vam anunciar que hi presentaríem al·legacions en la línia que allà mateix ja vam exposar (i que més endavant detallarem), alertant el govern que a l'aprovació definitiva el nostre grup no es tornarà a abstenir. Votarem a favor o votarem en contra.
  • Ens oposem frontalment al pla de viabilitat de l'escola de música que ha posat en marxa unilateralment el govern, que ha suposat l'acomiadament de treballadores i treballadores de l'escola. Aquest ha estat un atac a la qualitat del servei públic i s'ha perpetrat amb traïdoria, al presentar-se i posar-se en marxa ja període vacacional, i d'esquenes als propis òrgans de representació col·lectiva del personal municipal.

Les al·legacions que hem presentar a la proposta de modificació de les ordenances fiscals són les següents: [veure document adjunt]

  • Congelació de les tarifes, perquè no és de justícia una nova pujada de preus a afegir a la ja realitzada al mes de març, pujades que en el cas de les escoles bressol municipals implicaria més d'un 20% respecte de la quota de l'inici del curs anterior.
  • Hem presentat una proposta de criteris de tarifació social inspirat en els ja utilitzats al Consell Comarcal per a l'adjudicació de beques escolars. Considerem que és necessari introduir el concepte de “renda per càpita familiar” a l'hora de valorar les bonificacions.
  • Que la modificació sencera, i per tant els criteris de tarifació social, pugui entrar en vigor a partir del mateix inici del curs.

Aquesta és una proposta de tarifació social que presentem a la consideració del conjunt de la ciutadania, una proposta que suposa un avenç important cap a una fiscalitat més justa a Cerdanyola. Presentem aquesta proposta també al govern, perquè tenim voluntat de que la tarifació social entri en funcionament a Cerdanyola. Ara és el moment de que el govern decideixi quin model vol, i si està disposat a ser valent per arribar-hi. Encoratgem el govern a fer una aposta ferma per la justícia social, on segur que ens hi trobarà.

Tenim una clara voluntat de treballar per un model global de fiscalitat a la ciutat, sobre el que fa molt que venim fent propostes. El Compromís per Cerdanyola som un projecte polític que treballa per la transformació real de la ciutat, amb propostes concretes i possibles. Tenim vocació de majoria social, vocació de governar Cerdanyola per transformar-la i avançar en la justícia social.