Compromís per Cerdanyola dona suport a la candidatura del Dr. Pere Solà al Rectorat de la UAB


Jordi Estévez, Maribel Rodríguez, Carles Escolà i Pere Solà (Foto: X.P.)

El Compromís per Cerdanyola volem públicament donar suport a la candidatura encapçalada pel Dr. Pere Solà, una de les que es presenten a les eleccions al Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona del proper dijous 24 de maig. Ho fem perquè, a partir del fet que la UAB és una institució amb prou incidència a Cerdanyola, no només perquè hi desenvolupa la seva activitat, sinó també perquè moltes de les persones que hi estan vinculades viuen, es relacionen i fan teixit social aquí, trobem una identificació amb el programa amb el que es presenten, en aquest cas aplicat a l'àmbit de la universitat però que coincideix amb la nostra defensa aferrissada dels serveis públics i del model de societat pel qual treballem. Els principals eixos en que es basa el nostre suport són:

  • la defensa oberta que fan de la universitat pública, de qualitat i oberta a totes les persones,
  • la voluntat de no acceptar de manera acrítica i submisa les imposicions que la posen en perill i que, en darrera instància, venen dictades pels poders econòmics,
  • perquè recolzen els seus arguments amb propostes concretes i, sobretot, valentes i transformadores,
  • perquè pensen que hi ha altres polítiques possibles,
  • per la voluntat de servei a tota la societat i no únicament al mercat, amb l'objectiu de, tal i com diuen al seu programa, "fer una societat més justa i més lliure",
  • per l'aposta per la gestió democràtica i oberta a la participació de tots els col·lectius que conformen la universitat.

Ens podríem estendre més, però ens sembla que amb això queden prou dibuixades les línies mestres del seu programa.

La UAB és part de Cerdanyola i nosaltres com a grup polític municipal apostem obertament per continuar tenint una universitat pública a la ciutat, per poder tenir relacions fluides i estretes amb l'equip rector i que també la UAB pugui servir com a focus de generació de coneixement i d'alternatives que ens ajudin a Cerdanyola a impulsar un nou paradigma econòmic basat en la proximitat, la cooperació i la solidaritat.