La situació de Cerdanyola Aparca S.L.


En aquest moment les pèrdues continuades són de fins a 400.000 euros anuals, per aquest motiu s'han hagut de fer ampliacions de capital de 1.500.000 euros dels quals, novament, la meitat correspon a l'Ajuntament. Aquestes ampliacions han anat destinades sempre a cobrir pèrdues i no a noves inversions. L'empresa, per tant, és ruïnosa.
(Foto: A Fons Vallès)

Des del Compromís per Cerdanyola hem dut a terme una anàlisi de la situació econòmica de l'empresa municipal Cerdanyola Aparca que gestiona els aparcaments soterrats, construïts els darrers anys a la ciutat, i la zona blava.

Les previsions de sostenibilitat econòmica sota les que es van construir aquests aparcaments no es compleixen ni s'han complert mai. En la situació actual del mercat i amb l'evolució del sector de l'automòbil, tot fa pensar que l'empresa mai no serà rendible ni sostenible econòmicament. L'empresa és propietat en un 50% de l'Ajuntament i en l'altre 50% d'una empresa privada, Toro Construcciones i Obras S.L. El capital inicial desemborsat va ser de 1.353.000 euros, la meitat dels quals corresponen a l'Ajuntament, que n'és propietari a través de l'empresa pública Cerdanyola Promocions. En aquest moment les pèrdues continuades són de fins a 400.000 euros anuals, per aquest motiu s'han hagut de fer ampliacions de capital de 1.500.000 euros dels quals, novament, la meitat correspon a l'Ajuntament. Aquestes ampliacions han anat destinades sempre a cobrir pèrdues i no a noves inversions. L'empresa, per tant, és ruïnosa.

El Compromís per Cerdanyola entén que aquesta situació no es pot mantenir. El nostre Ajuntament no pot continuar fent aportacions de capital d'aquesta quantia a fons perdut. Creiem que s'ha de separar l'activitat de la zona blava de la gestió dels aparcaments, ja que no hi té res a veure. La zona blava l'ha de gestionar l'Ajuntament directament. Pel que fa als aparcaments, s'ha de buscar un acord amb la resta de propietaris i amb els creditors per arribar a una solució definitiva ja que, en cas contrari, caldrà continuar fent aportacions de diners públics que es perdran, igual com els que s'han anat aportant fins ara.