Per què ens sobren raons per fer vaga el 29 de setembre?


- Acomiadament objectiu “preventiu” a la carta de 20 dies per any treballat, al·legant “previsió” de pèrdues o reducció d'ingressos.
 
- Càrrega de la prova en cas de denúncia de l’acomiadament a càrrec de l'empleat/da.
 
- Finançament amb fons públics de 8 dies per any treballat de qualsevol acomiadament.
 
- Universalització del contracte amb indemnització de 33 dies per any treballat. 
 
- Legalització de salaris per sota del mínim de conveni.
 
- L’empresari/a podrà incomplir unilateralment QUALSEVOL ACORD establert amb Comitès d'empresa i Seccions Sindicals que no tinguin rang de conveni col·lectiu. 
 
- Possibilitat de negociar condicions inferiors a les del conveni col·lectiu (dietes, descansos…) sense que l'empresa estigui en risc de fallida. 
 
- Facilitació de l’acomiadament procedent per “absentisme”, encara que siguin baixes mèdiques justificades. 
 
- Possibilitat de modificar unilateralment les condicions de treball de la plantilla: Jornada, horari, retribució, ciutat de treball…
 
- Eliminació de les restriccions on les ETTs tenien prohibit actuar.
 
- Anuncia el “Pensionazo”, establint l'edat de jubilació als 67 anys i augmentant el període de càlcul a 25 anys per reduir-ne la quantia.
 
Cerdanyola en Vaga som un grup de persones vinculades a moviments socials locals que estem organitzar accions i mobilitzacions de cara a la propera jornada de Vaga General del 29 de setembre i mirant de donar una continuïtat a la lluita fins aturar les retallades socials.
 
PERQUÈ AMB UNA VAGA NO HI HAURÀ PROU. L'UNIC CAMÍ ES LA LLUITA