Prou d'enganys: necessitem l'hospital, no un hotel


D'esquerra a dreta, Puri Palomar, Carles Escolà i Jorge Haro

El passat dijous 27 de gener els plens dels ajuntaments de Cerdanyola, Ripollet i Montcada aprovaven la modificació puntual del PGM per ampliar el règim d’usos del sostre comercial del sector Redosa-Vallençana, amb l'objectiu de facilitar la implantació d’un hotel pròxim al nou hospital. Davant d'aquest fet, el Compromís per Cerdanyola volem fer pública la nostra postura al respecte.

  • Quan tot just acabem de saber que el nou govern de la Generalitat paralitza sine die la construcció de l'hospital Ernest Lluch, aquesta aprovació és una nova presa de pèl a la ciutadania i un escàndol que torna a posar de relleu la incapacitat dels governs locals d'ICV, PSC i CiU per defensar els interessos de la nostra ciutat.

  • Tractant-se d'un equipament de proximitat com ha de ser l'hospital Ernest Lluch, que ha de donar servei a Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet, dubtem de la necessitat d'aquest hotel i en qualsevol cas considerem desproporcionades les dimensions de les que s'està parlant, 3.226 m2 de sostre. Els interessos privats tornen a passar per davant de les necessitats de les persones.

  • Sabem i hem denunciat reiteradament que la incorporació d'habitatges al projecte urbanístic de l'hospital és una de les principals causes del retard en la tramitació, element sistemàticament amagat pels governs locals implicats, entre ells el de Cerdanyola.

  • Donada la crònica situació de col·lapse de l'hospital de Sabadell, l'hospital Ernest Lluch és una prioritat i nosaltres el continuarem reivindicant i lluitant perquè pugui entrar en funcionament tan aviat com sigui possible.

  • Ens oposem a aquesta modificació del PGM i ens oposarem frontalment a qualsevol nova tramitació urbanística fins que l'hospital no sigui una realitat. En qualsevol cas, i abans de parlar dels usos comercials del sector, cal un procés de participació que fins ara no s'ha donat, per analitzar les necessitats reals i sobretot planificar el transport públic que comunicarà amb aquest equipament.