Preguntes al ple de gener de 2014


Preguntes del Compromís per Cerdanyola al ple de gener del 2014, en relació a la moció aprovada el juliol del 2013 per declarar la il·legitimitat d'una part del deute de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Al Ple ordinari de l'Ajuntament celebrat el 25 de juliol del 2013 es va aprovar una moció per declarar la il·legitimitat d'una part del deute de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Els acords d'aquesta moció eren els següents:

PRIMER: CONSIDERAR il·legítims els interessos contrets amb les entitats financeres privades pel capital de 8.610.354,05€ prestats en el marc del “Plan de Pago de Proveedores 2012 del Ministerio d’Economia i Finances” on s’han aplicat interessos del 5,54%, que aquestes entitats financeres han obtingut a interessos inferiors a l’1%, comportant, per tant, un sobrecost molt elevat per l’Ajuntament.

SEGON: QUANTIFICAR la xifra total d’aquest interessos i emprendre les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, europea i internacional per aconseguir la nul·litat d’aquest deute il·legítim.

En relació a la citada moció, PREGUNTEM:

  1. S'ha quantificat la xifra total dels interessos declarats il·legítims pel Ple de l'Ajuntament? En cas afirmatiu, quina és la xifra total d'aquests interessos i quant correspon a cada entitat bancària?

  2. Quines accions legals s'ha emprés davant la justícia espanyola, europea i internacional per aconseguir la nul·litat d'aquest deute il·legítim?