Precs i preguntes al ple d'octubre de 2014


Preguntes del Compromís per Cerdanyola al ple d'octubre de 2014, en relació a la nova ubicació dels serveis educatius de la ciutat.

Aquest curs escolar 2014-2015 els serveis educatius CRP i EAP d'assessorament i formació de docents i d'atenció i suport a la població escolar de Cerdanyola del Vallès, han estat traslladats de la seva ubicació habitual, en els últims anys, a les dependències municipals del carrer Clota s/n.

Aquest trasllat es va informar de forma molt somera en la informativa del passat mes de setembre, indicant que es devia a la propera ubicació d'altres serveis que tenen a veure amb l'atenció a la infància en altres àmbits.

Un cop visitades les noves dependències, hem comprovat que mostren un deteriorament important. Parlem sobretot de la planta baixa d'aquestes, que fa unes setmanes es va inundar amb la consegüent pèrdua de materials i impregnació d'humitat al terra i parets. Humitat que és present en l'ambient de les sales afectades.

Els serveis educatius CRP i EAP tenen entre les seves obligacions la d'atendre docents i famílies i aquesta atenció ha de oferir-se en les millors condicions possibles. Hores d'ara, pensem que l'espai actual no reuneix les condicions necessàries.

Per tot el que exposem, el Grup Municipal de Compromís per Cerdanyola formula les següents preguntes:

1. Des de quan està decidit el trasllat d'aquests serveis educatius? Qui ho va promoure i ho va fer efectiu?

2. Es va pensar en algun moment si el nou servei que anava al carrer Escoles era compatible amb els ara traslladats de CRP i EAP? Quines van ser les conclusions al respecte?

3. Es va comptar amb les persones que hi treballen per tal que expliquessin les seves necessitats d'ubicació, comptant amb que atenen públic i en especial famílies i infants en situacions difícils i de necessitats educatives especials?

4. Coneixia l'ajuntament la possibilitat d'inundacions de l'edifici? Si és així com és que no va actuar en conseqüència prevenint en comptes d'esperar que es produís aquest fet? Va comunicar aquest fet a algú en el moment del trasllat ( inspecció educativa, treballadores, ...)

5. S'ha fet un tractament bàsic de neteja més profunda abans d'entrar les treballadores? Quin?

6. A la vista que no està ben condicionat l'espai. Quines actuacions es pensen fer i en quin termini de temps per tal que l'espai estigui en condicions per al treball i per l'atenció a docents, famílies i infants? S'ha pensat en una actuació «exprés», en un cap de setmana, que deixi l'espai en condicions pel que fa al més bàsic?

(A la secció d'arxius adjunts, podeu trobar les respostes del govern de Cerdanyola)