Precs i preguntes al ple de novembre de 2013


Precs i preguntes del Compromís per Cerdanyola al ple de novembre del 2013, en relació a la participació d'infants al dia de la Policia Local, i la remodelació i ampliació de les instal·lacions que l'empresa Hexagon Metrology Iberia té al Parc Tecnològic del Vallès.

L'11 de novembre infants de Cerdanyola participaven al dia de la Policia Local.

  1. De quin departament sorgeix aquesta iniciativa i sota quina justificació?
  2. Com es justifica dins la regidoria d'Educació aquesta activitat?
  3. Qui ha elaborat el projecte d'aquesta activitat?

 

El dia 5 de novembre s'inauguraven les obres de remodelació i ampliació de les instal·lacions que l'empresa Hexagon Metrology Iberia té al Parc Tecnològic del Vallès, amb les que s'ha duplicat la superfície destinada a producte. L'acte inaugural va comptar amb la presència del tinent d’Alcaldia i regidor de Promoció Econòmica, Francisco Ortiz, que va destacar que “Cerdanyola és un municipi que aposta per la indústria, la investigació i el desenvolupament i poder acollir una empresa com Hexagon Metrology, que simbolitza aquests valors, és un gran actiu per a nosaltres al temps que representa i persegueix els mateixos objectius que els dels responsables de la gestió municipal”.

En relació a aquestes obres, formulem les següents preguntes:

  1. Quina ha estat la quantitat total de la inversió realitzada per l'empresa Hexagon Metrology en aquesta remodelació i ampliació?
  2. Ha concedit el govern beneficis fiscals a l'empresa en l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)? En cas afirmatiu, quina quantitat ha estat bonificada i quin percentatge representa respecte de la quantia total que hauria d'haver abonat l'empresa?
  3. Ha concedit el govern beneficis fiscals a l'empresa en la llicència d'obres? En cas afirmatiu, quina quantitat ha estat bonificada i quin percentatge representa respecte de la quantia total que hauria d'haver abonat l'empresa?
  4. En cas que s'hagin concedit bonificacions fiscals, s'ha signat algun tipus de conveni o acord amb l'empresa perquè Cerdanyola rebi alguna contrapartida?
  5. Existeix algun conveni de col·laboració entre Hexagon Metrology i el Servei Municipal d'Ocupació per a la creació de nous llocs de treball a l'empresa?