Precs i preguntes al ple de maig de 2014


Preguntes del Compromís per Cerdanyola al ple de juny del 2014, en relació a l'abocador El Molí i la situació de l'empresa municipal Cerdanyola Promocions SLU.

(A la secció d'arxius adjunts, podeu trobar les preguntes i les respostes del govern de Cerdanyola)