Precs i preguntes al ple de desembre de 2012


Precs i preguntes presentades pel Compromís per Cerdanyola al ple ordinari de desembre del 2013, en relació a les polítiques d'habitatge i el compliment de les mesures de prevenció de desnonaments.

En relació als habitatges buits: 

  1. S'està treballant i, en cas afirmatiu, en quin estat es troba, el reglament dels habitatges buits de Cerdanyola?

 

En relació a la Moció de mesures de prevenció de desnonaments, aprovada al Ple d'octubre del 2011: 

  1. Hi ha molts pisos que son propietaris els bancs i estan buits, i són aquests els responsables dels desnonaments. El govern havia d’arribar a un acord per tal que quan el banc es quedi amb el pis, doncs deixi quedar-se a les persones en aquell pis o en un altre en condició de lloguer social, és a dir com a molt pagant el 30% dels ingressos familiars. A més que el govern havia d’arribar a un acord amb el bancs per no desnonar a ningú més a Cerdanyola sinó que ofereixin la dació en pagament. Que ha fet el govern per aconseguir això? Que sapiguem ha fet una reunió amb els presidents dels bancs a l’ajuntament, que a la pràctica no ha servit per res. No podria el govern pressionar d’una forma més contundent per aconseguir aquests acords amb els bancs? L’equip de govern podria participar més activament a les accions als bancs?

  2. El govern havia de facilitar el cens d’habitatges públics desocupats. El podria facilitar tant a la resta de partits polítics com a la plataforma d’afectats per les hipoteques? A les cases dels mestres hi ha cases desocupades? Es podrien facilitar aquests pisos en condició de lloguer social a les famílies desnonades que ho necessitin?

  3. Hi ha moltes persones que no poden pagar una hipoteca i es troben en situacions molt complicades, i acudeixen als serveis socials buscant ajuda. Però serveis socials pot proporcionar algunes ajudes econòmiques o durant un temps per l’habitatge però no acompanya durant tot el procés per pressionar per aconseguir arribar a una solució viable amb el banc. Tota aquesta feina l’estan fent des de la plataforma d’afectats per l’hipoteca, atenent tot sols a multitud de casos. Ja que suposadament Serveis socials està per acompanyar a aquelles persones que passen per qualsevol tipus de dificultat entre d’altres econòmica, i també perquè així ho especificava a la moció. Un treballador social i un psicòleg no haurien d’estar assistint a les reunions de la plataforma d’afectats per les hipoteques per donar suport? O sinó assistint, al menys que la plataforma tingui un accés més ràpid i directe al suport del treballador social i el psicòleg? Des del servei de mediació podria acompanyar un tècnic i un abogat als afectats per tal de negociar amb els bancs?

  4. Degut a la important tasca que s’està fent des de la plataforma d’afectats per la hipoteca, i com hem dit anteriorment perquè des de l’ajuntament no s’està acompanyant ni donant el suport necessari a les famílies afectades, seria lògic que el govern dotes a aquesta plataforma dels mitjans necessaris per realitzar aquesta tasca. Ara s’ha donat un nou espai per fer les trobades setmanals, però no es podria facilitar un espai per tal que la plataforma pugui treballar de forma individual amb les famílies, i tenir l’espai disponible sempre? I ja que la plataforma ha de gastar els seus diners per realitzar aquesta tasca, quan justament tenen dificultats econòmiques, l’ajuntament pot donar una subvenció per al menys cobrir les despeses de mòbil, fotocòpies de cartells i d’altres documents, i benzina per anar a acompanyar a les persones?

  5. L’ajuntament es va comprometre a intentar parlar amb els jutjats sobre els desnonaments i aquests van confirmar que no poden anticipar la informació sobre desnonaments previstos. Però, el govern podria parlar amb els jutges de Cerdanyola per tal que aquests es posicionin a favor d’aturar tots els desnonaments?