Precs i preguntes al ple d'abril de 2013


Precs i preguntes del Compromís per Cerdanyola al ple d'abril del 2013, en relació a la moció aprovada al Ple del 29 de novembre del 2012 per garantir els drets dels infants i adolescents.

En relació a la moció aprovada al Ple del 29 de novembre del 2012 per garantir els drets dels infants i adolescents de Cerdanyola del Vallès,

  1. S'ha començat un procés participatiu amb les entitats, associacions i col·lectius interessats per tal de replantejar les polítiques d'infància del municipi? En cas afirmatiu, quines són aquestes entitats?
  2. S'ha començat a dissenyar un pla local d'infància?
  3. S'ha començat a plantejar com es vol treballar amb la infància en el sector de la prevenció de situacions de risc? S'ha concretat si es vol obrir algun recurs per treballar aquest àmbit al centre del poble i de fàcil accés per a tothom?
  4. S'ha començat algun procés per tal de garantir la participació infantil en les qüestions relacionades amb el municipi?
  5. S'han observat projectes en aquesta matèria de municipis del nostre voltant per tal d'analitzar si es pot adaptar algun projecte a les necessitats de Cerdanyola?
  6. Considera el govern que s'està aplicant aquesta moció, la qual va ser aprovada per unanimitat al Ple de l'Ajuntament?