Participació i consens social per una nova Cerdanyola


[Compromís per Cerdanyola | Revista Comerç i Ciutat de gener del 2011]

El disseny i desenvolupament de noves infraestructures ha de ser fruit necessàriament d'un consens social sorgit de processos transparents de participació activa de la ciutadania en el debat i la presa de decisions. Necessitem un pla global per a la ciutat, que ens permeti saber cap a on anem, que aposti per la millora del transport públic i plantegi mesures per pacificar el trànsit intern i compatibilitzar l'ús dels carrers (zones 30, carrils bici, camins...).

Destaquem la mancança d'equipaments públics. Ens cal una segona biblioteca, escoles bressol municipals, residències i centres de dia, equipaments juvenils i més instal·lacions esportives. I molt important, cal que es construeixi d'una vegada l'hospital Ernest Lluch, de titularitat i gestió 100% públiques, connectat per transport públic amb els diferents barris de la ciutat.