La "nova" taxa de residus


En els darrers dies moltes veïnes i veïns de Cerdanyola estan rebent als seus domicilis la notificació de que enguany es posa en marxa la nova taxa de residus. Aquest fet està generant força confusió i, com era previsible, molt rebuig. El debat està servit.

Començarem dient que el Compromís per Cerdanyola estem d'acord en que existeixi una taxa de residus, perquè pot servir com a mecanisme per a la reducció dels residus urbans, Precisament, el contrari del que busquen les màfies que s'han fet amb la gestió dels residus (ecoparcs, abocadors, incineradores...), obtenint més beneficis com més residus es generen. Naturalment, pagant els de sempre.

Ara bé, no és la taxa que s'ha posat en marxa la que nosaltres volem, doncs tal com s'ha fet només suposa un nou instrument recaptatori que castiga la classe treballadora, més encara en els temps actuals. El Compromís vam fer una proposta de fiscalitat més justa i equitativa per a la ciutat, que en relació a la taxa de residus plantejava els següents elements:

  • La quantia del rebut no pot ser igual per a tots els habitatges, cal tenir en compte els ingressos familiars i el nombre de persones de la unitat familiar. Una quantia fixa suposa que qui menys té ha de fer més esforç, i el que cal és que l'esforç sigui el mateix per a tothom.
  • És necessari un recàrrec per a les grans superfícies comercials, que a més de ser qui més residus generen, són qui més obliguen la ciutadania a generar-ne més, donat que els seus productes contenen molts envasos, embolcalls, plàstics...
  • Cal establir bonificacions per a aquelles persones que fan la seva part de la feina, que redueixen la quantitat de residus, que fan una correcta separació i que fan un correcte ús de la infraestructura municipal (deixalleria municipal, recollida de mobles...).

Totes aquestes propostes han estat sistemàticament ignorades pel govern municipal i la resta de grups municipals, i amb la força que tenim actualment no hem pogut aconseguir la seva implantació. Però pensem que hem contribuït al debat ciutadà, posant alternatives damunt la taula. I ho continuem fent. En aquest sentit, al ple de desembre vam aconseguir incorporar una esmena a una moció proposant la incorporació de bonificacions a la taxa en el sentit abans explicat. Malauradament, a l'hora de la veritat, el govern no va incloure cap d'aquestes bonificacions, incomplint així allò que elles mateixes van votar.

I per què cal pagar ara aquesta taxa? Molt simple. Fa anys que es va aprovar la seva posada en funcionament, però el govern del moment va decidir suspendre la seva aplicació a canvi dels ingressos de l'abocador Elena, omplint així la nostra ciutat de més porqueria a raó de 3€ per tona. Ara que aquest abocador ja està ple i, per tant, ja no es disposa dels seus ingressos, el govern va decidir (amb l'oposició del nostre grup) posar-la en funcionament, com un nou impost indirecte i injust, que lluny d'incentivar la reducció dels residus i una millor separació, el que aconseguirà serà tot el contrari. Nosaltres, però, no ens hem rendit, continuarem lluitant per una fiscalitat més justa a la ciutat.