El nostre projecte per a l'escola Xarau


[Compromís per Cerdanyola | Revista de l'AMPA del CEIP Xarau de març del 2011]

Compromís per Cerdanyola té com a premissa l’acció i l’auto-organització de les persones afectades, per tant creiem que ha de ser l’assemblea de famílies i mestres qui defineixi el futur de l’escola i faci arribar la seva veu a l’administració corresponent.

Pensem que l’escola havia de ser reformada i, havent-hi precedents a la població de reformes exitoses, aquesta era la solució desitjable, evitant el desarrelament del barri. Ara bé, sabem que a final de curs passat es va arribar a l’alternativa del trasllat a uns terrenys propers, de forma precipitada, però sembla que acceptada per la comunitat escolar.

En la situació actual, el que no podem consentir és que el tema es quedi encallat. En el marc de les retallades amb què l'administració castiga l'educació pública, el Departament d’Ensenyament podria deixar-nos sense reformes i sense l’escola nova, donada l’orientació del nou govern d’estalviar on no toca. Ens sembla que és urgent prendre decisions per no allargar més les condicions en què es troben algunes de les seves dependències, més encara quan ja fa temps que hauria d’haver arribat la solució definitiva.

Des de la racionalitat en l'ús dels recursos públics, l'arrelament dels equipaments públics en el teixit urbà, la defensa del model d'escola pública i dels projectes educatius que el promouen, ara és molt bona oportunitat per escometre la remodelació del centre amb criteris d'idoneïtat públics i consens entre mares i pares, administració i col·lectiu docent. És per això que el Compromís per Cerdanyola ens posem a disposició de l'AMPA i de tota la comunitat educativa del Centre per tot allò que calgui fer en benefici de l’escola.