Moció de suport a la lluita dels miners del carbó


Moció presentada al ple ordinari del mes de juliol del 2012, en suport a la lluita dels miners del carbó, de les conques asturiana, castellano-lleonesa i aragonesa, en defensa dels seus llocs i treball i un futur digne per a les seves famílies i comarques. El text de la moció és el següent:

ANTECEDENTS

Des de fa setmanes, els companys treballadors de la mineria del carbó de les conques d’Astúries, Castella i Lleó i l’Aragó veuen perillar els seus llocs de treball davant l’anunci de les retallades en les subvencions estatals al sector del carbó.

Des del mateix moment d’aquest anunci, els treballadors del sector de la mineria del carbó han iniciat una lluita per a defensar els seus llocs de treball.

La lluita dels miners no només s’emmarca en la defensa dels seus llocs de treball, sinó en la supervivència de moltes comarques. L’activitat històrica de la mineria s’ha anat exhaurint de mica en mica sense que a les conques afectades s’hagin dut a terme veritables polítiques de reconversió cap a activitats econòmiques viables. Avui dia només queda un 10% dels miners que hi va haver. Tot i així la sempre promesa reconversió no s’ha portat a terme i les conques han perdut fins a un 30% de la població que van tenir.

Atès que el sector de la mineria no és ni pot ser una activitat econòmica que sostingui aquests territoris per la seva falta de rendibilitat econòmica i el greu impacte ambiental que causen les activitats extractives i la generació elèctrica basada en el carbó.

Atès que en tots els plans de reconversió aprovats es preveien partides pressupostàries destinades a una reconversió d’activitats que no es veu enlloc.

Atès que els mateixos treballadors denuncien que moltes de les subvencions que havien d’estar destinades a diversificar l’activitat econòmica de les comarques que depenen de la mineria del carbó, no s’han aplicat, i a hores d’ara ningú respon sobre on estan, o a què s’han dedicat aquests diners.

Atès que en l’actual context de crisi, amb una destrucció de l’ocupació com mai s’havia vist al nostre país i arreu de l’Estat, no és habitual veure com els treballadors i treballadores lluiten amb tots els seus mitjans per a defensar els seus llocs de treball i el futur de les seves famílies.

Atès que aquesta lluita dels treballadors del sector del carbó ha estat silenciada de manera unànime pels grans mitjans de comunicació i que molts ciutadans no s’hagin assabentat dels greus incidents que hi ha hagut a Astúries, amb ocupacions de pobles per part de la Guàrdia Civil, i agressions indiscriminades a la població.

Per tots aquests motius, el grup municipal Compromís per Cerdanyola proposa al Ple de l’Ajuntament els següents

ACORDS

Primer - Expressar la nostra solidaritat amb els miners del carbó de les conques asturiana, castellano - lleonesa i aragonesa que estan a hores d’ara en lluita en la defensa dels seus llocs de treball i la pervivència econòmica dels pobles i les comarques on viuen.

Segon - Demanar que les subvencions al sector del carbó que avui estan destinades a empreses mineres i energètiques s’apliquin íntegrament a la creació de llocs de treball en sectors no destructius per a la natura, destinats als miners, els treballadors de les tèrmiques i d’altres treballadors en atur a les zones afectades, donat que les quantitats globals si es destinen només als treballadors permetrien mantenir l'ocupació dels col·lectius amenaçats, tot i que es tanquin les mines.

Tercer - Expressar el nostre rebuig al silenci oficial que ha patit aquesta lluita en els grans mitjans de comunicació, els quals l’han silenciada durant setmanes, i només a hores d’ara n’informen d’esquitllentes.

Quart - Fer un reconeixement públic de la lluita dels miners en aquest moment i en d’altres a la història com a avantguarda de la classe treballadora en la lluita per a aconseguir la justícia social, la democràcia i la llibertat.

Cinquè - Comunicar aquests acords als sindicats CCOO i UGT, als governs d’Astúries, de Castella Lleó i d’Aragó, així com al govern Estatal.