Moció per rebutjar la designació de la senyora Victoria Morón Mendicuti amb funcions i sou de direcció al centre “Sabadell Gent Gran”


Moció elaborada per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública i presentada per Compromís per Cerdanyola al plenari del desembre del 2012.

ANTECEDENTS

El passat mes d'octubre la Senyora Victoria Morón Mendicuti va ser contractada i designada amb funcions i sou com a Cap de direcció al Centre “Sabadell Gent Gran”, integrat al Consorci Hospitalari Parc Taulí, centre hospitalari de referència per a totes les veïnes i veïns de Cerdanyola del Vallès.

Aquesta contractació està plena d’irregularitats i amb una manca de transparència gens desitjable. Fets que ja són per si mateixos greus, ho són més perquè es tracta de l'esposa del Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sr. Boí Ruiz (actualment en funcions).

La senyora Victoria Morón és a més sòcia en la creació i funcionament de l’empresa Know-How Advisers S.L, dedicada a oferir serveis a les administracions públiques que gestionen recursos sanitaris.

Són vàries les circumstàncies que posen sota sospita tal designació, com és el fet que la Sra. Morón no acrediti titulació superior per al càrrec que ocupa (és infermera de professió) i que en el Consell de Govern de “Sabadell Gent Gran” és soci majoritari la Generalitat de Catalunya, i que l’entitat depèn financerament i funcionalment del Servei Català de Salut (organisme del que és màxim responsable el Conseller Boí Ruiz)

Aquest nomenament s’ha fet discretament i en total contradicció amb el que disposa l’acord laboral de ser prioritària la promoció interna dins de la sanitat de les treballadores i treballadors i personal temporal cessat.

Si ja de per si és un sarcasme que un Conseller de Sanitat tingui un currículum lligat a la patronal privada sanitària, que s’hagi convertit en cap visible de la política de retallades a la Sanitat Pública de Catalunya, i que hagi manifestat públicament les bondats de la sanitat privada, la col·locació a dit de la seva esposa suposa una burla al conjunt de la societat catalana. Tot plegat, és un exemple de manca d’ètica personal, i políticament no es pot acceptar.

Per tots aquests motius, el grup municipal Compromís per Cerdanyola proposa al Ple de l’Ajuntament els següents

ACORDS

Primer. REPROVAR la contractació de la Senyora Victoria Morón Mendicuti amb funcions i sou com a Cap de direcció al Centre “Sabadell Gent Gran”.

Segon. DEMANAR la dimissió de la Sra. Moron i que es depurin les responsabilitat per aquesta contractació.

Tercer. COMUNICAR aquesta moció i els seus acords al Centre “Sabadell Gent Gran”, al Consorci Hospitalari del Parc Taulí, a l'Ajuntament de Sabadell, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.