Moció per impulsar un pla de manteniment i millora de l'espai públic al barri de Cerdanyola 2000 i el carrer Diagonal entre el número 16 i el 34-B


Aquesta moció, presentada al ple ordinari del mes de gener del 2012, és fruit del treball realitzat per la Plataforma de Veïns i Veïnes de Cerdanyola 2000 i del Carrer Diagonal del número 16 al 34-B, i vehiculada a través del Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola. El text de la proposta és el següent:

 

Atès que el barri de Cerdanyola 2000 es va començar a construir a finals dels anys 60 i va ser a principis dels 70 quan es va finalitzar la construcció dels darrers habitatges.

Atès que des de la seva construcció no ha existit cap pla d'actuació i manteniment integral del barri, fet que ha anat enquistant algunes deficiències estructurals, a les que s'han sumat noves problemàtiques derivades de la manca de manteniment de l'espai públic a la zona.

Atès que des de l'any 2003 veïnes i veïns del barri s'estan posant en contacte amb l'Ajuntament per transmetre les diferents problemàtiques que s'anaven detectant, però en la majoria dels casos aquestes no han rebut resposta per part del consistori.

Atès que en els darrers anys, i causa de la situació de deixadesa que pateix el barri, el veïnat de la zona ha intensificat les denúncies públiques i s'ha organitzat entorn de la Plataforma de veïns i veïnes de Cerdanyola 2000.

Atès que actualment consten desenes de reclamacions veïnals que han estat comunicades via instància a l'Ajuntament de Cerdanyola i també de forma directe al govern municipal.

Atès que la problemàtica del barri és coneguda de primera ma per l'alcaldessa, l'equip de govern municipal i tots el Grups Municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola, perquè han participat a diferents visites organitzades per la Plataforma que agrupa els veïns i veïnes.

Atès que la pròpia alcaldessa de Cerdanyola ha reconegut davant el veïnat que són necessàries actuacions urgents al barri però que cal la complicitat de tots els Grups Municipals perquè l'actual govern municipal està en minoria al Ple.

Atès que el govern municipal ja va anunciar el mes d'agost un pla de millora dels barris en el que feia especial menció al barri de Cerdanyola 2000.

Atès que la problemàtica exposada no és limita al barri de Cerdanyola 2000 sinó també al carrer Diagonal entre els números 16 i 34-B, i que per tant cal actuar a tota aquesta zona en el seu conjunt, abordant d'una vegada solucions definitives i no parcials o temporals, especialment pel que fa a les inundacions.

Per tot això exposat, el Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació dels següents ACORDS:

Primer. Crear partides específiques al pressupost del 2012 per al manteniment de l'espai públic del barri de Cerdanyola 2000 i el carrer Diagonal entre el número 16 i el 34-B.

Segon. Iniciar, en el termini màxim de dos mesos des de l'aprovació de la present moció, un procés de participació ciutadana al barri per tal de consensuar amb el veïnat un pla de manteniment i millora de l'espai públic que contempli totes les actuacions necessàries i la seva prioritat, i en el que es planifiquin les diferents fases i el calendari de cada una d'elles.

Tercer. Que les actuacions per solucionar les diferents problemàtiques al barri es facin actuant sobre les causes i no sobre les conseqüències, especialment pel que fa al problema d'inundacions, i així trobar solucions definitives.

Quart. Notificar el present acord a la Plataforma de veïns i veïnes de Cerdanyola 2000 i el carrer Diagonal del número 16 al 34-B.