Moció contra l'homofòbia i la transfòbia


Moció presentada conjuntament pels grups municipals del Compromís per Cerdanyola i ERC al Ple de juny del 2013. La proposta va ser aprovada amb el vot favorable de PSC-Verds, ICV-EUiA, Compromís i ERC, i l'abstenció de PP i CiU.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dia 28 de Juny se celebra el dia de l’orgull LGTBI, ja que aquest mateix dia de 1969 va suposar un punt d’inflexió històric en la lluita pels drets d’aquest col·lectiu, arran dels fets de Stonewall. Tot i els avenços que s’han fet en els últims anys en legislació respecte els drets del col·lectiu LGTBI, encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests països fins i tot amb la pena de mort. Per a les organitzacions LGTB és una jornada de lluita i solidaritat arreu del món. També al nostre país hi han discursos que des de posicions del poder religiós fan de l’homofòbia una pràctica habitual. Aquests darrers anys aquestes posicions excloents s’han fet presents en algunes emissores i també al carrer.

Cal recordar amb orgull aquella primera manifestació de l’orgull gai de l’any 1977 a les Rambles de Barcelona, amb greus enfrontaments amb la policia. Totes les conquestes en el camí de la alliberament LGTB han estat fruit de la lluita.

A l’Estat espanyol des de el final de la dictadura franquista, el moviment d’alliberament lèsbic, gai, transsexual i bisexual (LGTB) ha anat assolint diferents victòries importants: des de la despenalització de l’homosexualitat dins de la llei de perillositat social (que havia substituït a la de “vagos y maleantes”) ara fa 35 anys, fins l’equiparació legal del col·lectiu LGTBI a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i la creació de polítiques adreçades específicament a aquest col·lectiu.

Però malgrat els avenços, cal disposar d’eines per aconseguir una normalització social. Un estudi recent realitzat per l’Agència Europea pels Drets Fonamentals sobre la discriminació LGTBI a la Unió Europea demostra que, actualment, un de cada quatre membres de la comunitat LGTBI ha estat agredit o amenaçat en els últims cinc anys i que dues terceres parts dels estudiants homosexuals ho amaguen. Els anys d’institut són l’època més complexa per aquestes persones, on la discriminació és molt més forta i, per tant, afecta directament els adolescents. A Catalunya, l’Observatori contra l’Homofòbia, del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) va tramitar un total de 376 denúncies entre el juny del 2011 i el setembre del 2012. Encarà estem molt lluny d’esdevenir una societat on tots i totes estiguem en les mateixes condicions a l’hora de viure lliurement la identitat sexual o de gènere. Cal, doncs, dedicar encara esforços en la lluita per l’alliberament LGTB, i la col·laboració activa i compromesa dels ajuntaments és necessària.

Per tot això, el Parlament de Catalunya està tramitant una Llei contra l’Homofòbia, adreçada a lluitar contra la discriminació per orientació sexual i per afavorir la igualtat en àmbits com l’educació, la salut, la cultura, el lleure i l’esport, o els mitjans de comunicació, entre d’altres.

Per tant, queda evidenciat que encara resta un llarg camí per aconseguir una igualtat justa per aquest col·lectiu. El respecte a la diferència és un pilar de les societats democràtiques i no pot es acceptar cap tipus d'agressió verbal, física o psíquica en l'àmbit laboral, educatiu, familiar o urbà sense una resposta legal proporcional a l'agressió. Per tots aquests motius proposem l’adopció dels següents:

ACORDS

1. El Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, manifesta el seu suport i s’adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

2. Posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de l’arc de Sant Martí els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB.

3. Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

4. Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.

5. Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal un enllaç al web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de caire homòfob i trànsfob.

6. Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.

7. Fer seguiment, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori.

8. Establir un conveni entre l’Ajuntament de Cerdanyola i l’observatori contra l’homofòbia on quedin recollits els drets i deures de les dues parts.

9. Col·laborar amb els instituts en la realització d’activitats educatives adreçades a l’alumnat de secundària per informar, assessorar i orientar sobre la diversitat sexual. Aquesta actuació es pot encabir dins el servei de Dinàmica Educativa –Societat Igualtat i Ciutadania- adreçades als IES de la localitat.

10. Assegurar que en les diferents campanyes o esdeveniments municipals on surten imatges gràfiques de parelles , en aquestes també és faci visible les parelles gais o lesbianes.

11. Fer arribar aquests acords a l’Observatori contra l’Homofòbia, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i als Grups Polítics del Parlament de Catalunya.