Moció per a l'abolició de l'ús de les bales de goma


Moció presentada al ple ordinari del mes de desembre del 2012, per demanar al govern de la Generalitat l’abolició de l’ús de les bales de goma tal i com ja ha succeït en altres països europeus.

ANTECEDENTS

L’estat espanyol és un dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales de goma en manifestacions i esdeveniments públics. De fet, a la UE, a banda de l’estat espanyol només es fan servir a Portugal.

La dotació de projectils de goma dels Mossos d’Esquadra, d’un pes de 90gr. i capaços d’arribar a una velocitat de més de 200 m/s (més de 720 km/hora) són considerats pel protocol tècnic intern com a armes “less-letal”, és a dir, “menys letals”. L’evidència però, demostra que poden causar danys permanents als òrgans vitals i, a més, són difícilment controlables.

Limitant-nos a un sol exemple, i deixant de banda altres tipus de lesions, a l’estat espanyol són 24 les persones que han perdut un ull des de 1990 fins avui, a causa d’aquests projectils. Per tant, el terme “menys letal” ha de ser definitivament considerat inadequat perquè, donat el potencial destructiu d’aquestes armes, no garanteix la seguretat dels ciutadans, sinó que esdevé un risc. A més, l’impacte de la bala té un fort caràcter aleatori, ja que les bales no fan un recorregut rectilini i reboten.

Fa sols dos anys a la ciutat de Barcelona tres nois van perdre l’ull a causa de l’impacte d’una bala de goma. Un altre va estar ingressat a la UCI durant una setmana, amb un traumatisme cardiopulmonar, tement per la seva vida. El juliol de 2011 un altre noi va perdre l’ull dret. Durant la Vaga General del passat 29 de març dos manifestants també han patit pèrdues de la visió en un ull. Poc després un jove de Bilbao va morir després d’un impacte de pilota de goma. Per últim, durant la Vaga General del 14 de novembre hi va haver un nou cas de pèrdua de visió en un ull per part d’una noia com a conseqüència de l’impacte d’una pilota de goma. El resultat és que al Principat set persones han perdut la visió en un ull durant els darrers tres anys.

A aquests casos s’hi afegeixen ferits greus en diferents parts del cos – pit, mandíbula, orella, cames, etc –, fet que ens porta a la conclusió que cada vegada que es disparen aquestes les bales de goma causen afectats greus.
Per tots aquests motius, el grup municipal Compromís per Cerdanyola proposa al Ple de l’Ajuntament els següents

ACORDS

Primer. DEMANAR l’abolició de l’ús de les bales de goma tal i com ja ha succeït en altres països europeus.

Segon. TRASLLADAR l’acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris que conformen el Parlament de Catalunya i al col·lectiu promotor de la iniciativa Stop Bales de Goma.