S’inicia el procés per elaborar el nou ROM


La publicació de la proposta de comissió ciutadana encarregada d’elaborar el nou Reglament Orgànic Municipal s’ha fet al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, als portals municipals Cerdanyola.cat, Cerdanyola.info i als perfils locals a Facebook i Twitter.

La proposta de comissió ciutadana es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies – finalitza el 12 de març - per tal que es puguin presentar les al·legacions i suggeriments que s’e stimin adients, tenint en compte que si en aquest termini no es presenta cap al·legació ni suggeriment la proposta s’entendrà elevada a definitiva. Aquestes al·legacions o suggeriments s'hauran de presentar al registre general de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

El procés
Al ple ordinari del passat mes de juliol de 2011 es va aprovar per unanimitat la redacció d’u n nou reglament municipal. Posteriorment es va aprovar una segona moció al ple ordinari del 24 de novembre de 2011 on es demanava a la secció de processos participatius l’elaboració d’una proposta per a la constitució d’una comissió ciutadana amb la finalitat d’estudiar, elevar propostes i fer el seguiment per a redactar el nou ROM de l ‘ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Per accedir a l’anunci i la proposta de constitució de la Comissió Ciutadana, cliqueu l'enllaç.

Enllaços Relacionats