Eixos principals de les propostes del CxC per al pressupost municipal del 2012


Des del Compromís per Cerdanyola estem treballant en l'elaboració de propostes per al pressupost municipal del 2012. Estem analitzant tota la documentació que fins ara ens ha fet arribar l'equip de govern (que per cert no és molta ni tota la sol·licitada) i paral·lelament estem recollint propostes del teixit associatiu local, propostes que se sumaran a les moltes ja recollides en el procés participatiu amb el que vam elaborar el nostre programa electoral.

Tot i que en el seu moment presentarem públicament un document integral amb totes les propostes, volem fer públics els eixos principals entorn dels que girarà la nostra aportació política. Aquest eixos són els següents:

  • Participació ciutadana: pensem que cal començar d'una vegada un camí sincer cap a una elaboració participativa del pressupost municipal, en que càrrecs polítics, personal tècnic i ciutadania puguem decidir de forma conjunta i democràtica què fem amb els recursos que són de totes i tots. Aquest any el govern municipal torna a suspendre l'assignatura de la participació, és per això que proposem que d'immediat es comenci a elaborar un protocol participatiu per a l'elaboració del proper pressupost i que el proper any tinguem els primers pressupostos participatius a Cerdanyola.
  • Ingressos i fiscalitat progressiva: ens refermem en les nostres propostes, ja presentades públicament, quant a fiscalitat municipal. En reunions mantingudes pels grups municipals d'esquerres vam acordar impulsar escales de subvencions a l'IBI en funció de la renda i el valor cadastral, el recàrrec del 50% d'aquest impost per als habitatges desocupats, i treballar una proposta adequada de tarificació social. El nostre grup continuarà treballant per fer realitat aquests acord polítics. Alhora, pensem que cal fer una previsió realista dels ingressos, tenint present el més que provable augment de la morositat i noves retallades en les transferències d'administracions superiors.
  • Aposta pels serveis públics i la despesa social: donada la situació actual és més important que mai garantir el bon funcionament de les polítiques socials. És per aquest motiu que pensem que les partides pressupostàries per a polítiques socials han d'augmentar clarament respecte d'aquest 2011, especialment les destinades a serveis socials i per a situacions d'emergències més urgents.
  • Optimització dels recursos: pensem que hi ha molt camí a recórrer quant a la reducció de despeses innecessàries, sense necessitat de retallar serveis a la ciutadania. El que cal és voluntat d'acabar amb el llast que arrosseguem. Càrrecs de confiança, descontrolades remuneracions i prebendes per als càrrecs polítics i propaganda serien el principi. Però cal anar molt més enllà. Màxima amortització del patrimoni públic i manteniment dels barris. Aposta clara pel programari lliure. Optimització i potenciació de l'actual plantilla municipal. Recuperar serveis externalitzats (privatitzats) i eliminar estudis i informes tècnics (massa sovint de dubtosa utilitat). En definitiva recuperar allò que es pot assumir directament des de l'Ajuntament.
  • Ocupació pública i l'economia de proximitat: apostem clarament per l'ocupació pública, eina molt important per a la creació d'ocupació de qualitat. És per aquest motiu que en la situació actual, i remant contracorrent respecte dels partits sistèmics, proposem mantenir l'actual plantilla municipal, evitant reduccions ja sigui per la via d'acomiadaments com per la via de no cobrir jubilacions o no renovar contractacions temporals. Si volem uns serveis a la ciutadania de qualitat, necessitem un equip humà potent. Paral·lelament, cal dinamitzar l'activitat productiva de la ciutat i impulsar-ne de nova, basada en la proximitat de les relacions productives, fomentant un nou model de relacions comercials i laborals, basat en la cooperació i la solidaritat i no en la competitivitat.
  • Suspensió del pagament del deute bancari: pensem que les despeses en serveis a la ciutadania, especialment en polítiques socials, són molt més prioritàries que el pagament del deute a les entitats bancàries, un deute que supera els 100 milions d'euros, el doble del pressupost d'ingressos per a l'any 2012. És per això que apostem per suspendre el pagament de deute bancari, estalviant així casi 7 milions d'euros per al proper any. En cas de necessitat de finançament, proposem recórrer a l'anomenada banca ètica i cooperatives de crèdit, com alternatives al mercat financer especulatiu.

El govern municipal, amb qui ja hem realitzat contactes, està al corrent de les nostres línies de treball, i esperem que aquesta vegada, al contrari del que va passar amb les ordenances fiscals al ple extraordinari del 5 de novembre, sí tingui voluntat real d'apropar-se a les nostres posicions. Com sempre diem, en les polítiques d'esquerres reals i valentes ens hi trobaran.