CxC i ICV-EUiA firmen un acord bilateral d'estabilitat


Les dues forces polítiques firmen un acord que va més enllà del que ja varen firmar ambdues forces conjuntament amb ERC i CDC. Aquest acord es basa en tres eixos: les polítiques que volem desenvolupar amb una visió d'esquerres, les accions en les que hi ha desacord i les accions per a visualitzar ICV-EUiA en la governabilitat del consistori.

El passat dijous dia 9 de Juny, les forces polítiques de CxC i d'ICV-EUiA, vàren signar un acord bilateral amb l'objectiu d'assegurar l'estabilitat del govern. 

Aquest document que s'adjunta configura un acord polític bilateral entre les forces polítiques de CxC i d’ICV-EUiA per tal d’avançar en la governabilitat del municipi de Cerdanyola.

Aquest acord és un complement de l'acord d'investidura elaborat per les quatre forces, que inclou: un document d’acord programàtic, un document d’acord metodològic i la formació del govern.

Per aquest motiu el present acord s’estableix sobre aquests mateixos tres eixos, prioritzant, completant i/o matisant els elements ja subscrits per les quatre forces:

  • Eix programàtic. Conté els acords i els desacords entre les dues forces, així com una priorització consensuada sobre els aspectes continguts en el document d’acord d'investidura de Carles Escolà.
  • Eix metodològic i de relació bilateral. Estipula la relació entre ICV-EUiA i CxC, els marcs de diàleg i una metodologia per assegurar el correcte compliment d’aquest acord.
  • Eix institucional. Recull estratègies i accions per visualitzar a CxC i a ICV-EUiA en  la governabilitat i del canvi a Cerdanyola.

 

L’acord bilateral configura entre les parts signants un marc de coincidència en les polítiques estipulades i un marc de relacions preferents en el funcionament habitual de la dinàmica de govern municipal, impedint el bloqueig institucional i polític. Ambdues forces mantindran les seves posicions polítiques en aquells assumptes en els què s'expressin dissensos, els quals es gestionaran amb diàleg i respecte. L’acord de governabilitat coresponsabilitza els signants de les decisions acordades i garanteix la visibilitat de les aportacions de cadascuna de les formacions polítiques en els àmbits institucionals i comunicacionals.

Arxius adjunts