Concentració: No al desmantellament de la sanitat pública


Concentració, 14 d’abril a les 18 h. a la Pça Sant Jaume de Barcelona.
Anem-hi amb bates blanques.

Els sindicats sotasignants, com a representants del personal de la sanitat pública catalana, denunciem el procés de desmantellament d'aquesta sanitat iniciat per l'actual govern sense altre objectiu que incrementar a marxes gegantines el fins ara lent procés de privatització de la sanitat.

Amb crisi o sense crisi, la disminució prevista del pressupost sanitari és totalment injustificada perquè Catalunya dista molt de dedicar a la sanitat el percentatge que li correspon pel seu nivell de desenvolupament en relació a la mitjana de la UE-15.

La diferència que ens separa de l'Europa del nostre nivell econòmic és força superior al 10% que es pretén reduir del pressupost sanitari, i va en augment perquè, per molt que hagi crescut la despesa sanitària pública durant l'anterior govern, aquest creixement ha estat inferior al de la mitjana europea. Per molt que calguin retalls del pressupostaris, aquests no s'han de produir en la sanitat sinó en altres partides.

Seria acceptable, i fins i tot necessària al marge de l'anomenada crisi, una reducció de despeses sumptuoses i innecessàries, així com de la farmacèutica, però en cap cas en l'atenció sanitària, encara insuficient, que es dóna a la població. Ni poden augmentar les llistes d'espera, ni es poden disminuir serveis.

Altres percentatges ens separen encara de la UE-15: El de població ocupada en el sector sanitari català i la pressió fiscal, tots dos inferiors amb molt al de la UE-15. És inadmissible que es pretenguin reduir, tant un com l'altre, encara més.

Igualment és inadmissible l'engany al qual s'està sotmetent l'opinió pública. Ni es pot declarar que una retallada del calat previst no afectarà l'atenció sanitària ni els llocs de treball, ni es pot signar al Parlament una moció i després fer el contrari, ni es poden donar sorpreses postelectorals sobre temes més que previsibles. A part de ser immoral, ningú no creu que la sanitat pública es salva desmuntant-la ni que acomiadant personal es crea ocupació.

Tampoc no escapen a ningú les veritables causes de l'estisorada. Les pretensions del conseller i dels assessors del Govern i del Departament de Salut, a la vista de múltiples declaracions i dels interessos privats representats en els diferents consells assessors, van en el sentit d'afavorir la sanitat privada, les mútues i les multinacionals de la salut, d'incrementar la mal anomenada col·laboració pública privada, en realitat un simple procés de vampirització, de desmuntar l'Institut Català de la Salut tant per retrotreure les condicions laborals de la XHUP a les anteriors al mai assolit procés d'equiparació com per donar a ambdós una major permeabilitat a la introducció d'interessos privats.

Per tot això, EXIGIM:

Que es retiri l'anomenat Pla de Xoc exposat, sense cap rigorositat, a l'opinió pública i que no només es mantingui sinó que s'incrementi el pressupost del Departament de Salut per a l'any 2011.