Comunicat sobre la situació econòmica de l’Ajuntament


L’actualitat política a Cerdanyola ha estat marcada les darreres setmanes pel debat sobre la veritable situació de les finances municipals. S’ha produït un intercanvi d’acusacions entre el governs actual i l’anterior sobre la responsabilitat amb la que s’ha gestionat aquest greu problema en els darrers anys.

Un nou Pla de Sanejament es portarà al Ple abans de debatre els pressupostos municipals de 2011. Tot i això no hi ha cap informació ni debat sobre aquest pla, l'’únic que sabem és que venim de l’incompliment dels anteriors.

Un Pla de Sanejament s’aprova quan un municipi, per les raons que siguin, té un pressupost amb desequilibris estructurals permanents entre ingressos i despeses.

El Compromís per Cerdanyola considerem que una qüestió com aquesta no s’ha d’utilitzar com a eina per desgastar l'adversari. Creiem que aquest hauria de ser un tema de ciutat en el que tots els ciutadans de Cerdanyola puguin participar-hi ja que qui hagi de governar en els propers anys estarà, en bona mesura, condicionat per aquest Pla de Sanejament econòmic.

Per aquestes raons el Compromís per Cerdanyola creiem que és el moment en el que s'ha d'obrir un debat amb serenitat, per sobre dels partidismes, amb la participació de les formacions polítiques, entitats, moviments socials i tota la ciutadania.