Comunicat sobre l’oferta educativa a Cerdanyola per al curs 2014-2015


El nostre rebuig al tancament de dues línies de l’escola pública a Cerdanyola, en aquest cas dels centres Serraparera i Carles Buïgas.

Davant l’anunci del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sobre l’oferta de línies de P3 als centres públics i privats-concertats de Cerdanyola per al curs 2014-2015 que consisteix en el tancament de dues línees de P3 als centres públics Carles Buïgas i Serraparera, el Compromís per Cerdanyola volem manifestar el nostre posicionament:

1. La nostra satisfacció pel manteniment de l’escola Xarau, amb una línia de P3.

2. El nostre rebuig al tancament de dues línies de l’escola pública a Cerdanyola, en aquest cas dels centres Serraparera i Carles Buïgas. Trobem que no té sentit tancar dues línies per al curs 2014-2015 quan les mateixes dades que suposadament justifiquen la retallada de l’oferta educativa pública diuen que caldrà ampliar-ne dues per al curs 2015-2016. Si les dades demogràfiques no acompanyen pensem que el que cal fer és baixar les ràtios d’alumnes per aula i aprofitar per apujar el nivell de la qualitat educativa.

Malauradament, l’onada privatitzadora de CiU segueix portant a terme polítiques que afavoreixen l’escola privada davant del model d’escola pública, laica i de qualitat que defensem.

3. Apostem per desconcertar línies de l’escola privada-concertada. Els diners públics cal invertir-los en l’educació pública i, si als anys 80 es va creure necessari concertar línies a escoles privades per donar resposta a la demanda de places escolars, ara cal revertir aquella situació i deixar d’abocar diners a les escoles privades-concertades.

A Cerdanyola creiem que centres com el Ramon Fuster (amb 3 línies de P3 és el centre que més en té) i l’Anunciata (amb un projecte confessional molt allunyat del que pensem que hauria de rebre diners públics) haurien de veure reduïdes les seves línies.

4. Valorem que les converses de l’Ajuntament amb la Generalitat dels darrers dies s’han fet de forma molt precipitada i mal planificada. Creiem que cal un altre enfocament, molt més transparent, de la gestió de les converses amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Alhora, valorem molt positivament la participació de la Plataforma d’AMPAs de Cerdanyola (PAC) en part d’aquestes converses i animem a que més pares i mares s’organitzin i lluitin per l’escola pública i de qualitat.

5. Ens els propers dies farem una roda de premsa on explicarem com pensem que cal abordar en profunditat la situació de l’educació a Cerdanyola per als propers anys.