Comunicat de CxC sobre la situació dels Abocadors i del Centre Direccional


Des de Compromís per Cerdanyola (CxC) volem fer arribar al govern de Cerdanyola i al conjunt de la ciutadania la nostra posició amb respecte a la situació del Centre Direccional i dels abocadors de la plana del castell:

  1. Que creiem una falta de lleialtat absoluta l’actuació del senyor Pere Solà, director del consorci del centre direccional, presentant un recurs d’amagat de l’Alcalde de Cerdanyola i president del Consorci, a una demanda que en el seu moment vàrem presentar des de CxC. Aquesta demanda ha estat resolta afirmativament pel jutge declarant nul l’estudi sobre els abocadors que va elaborar el consorci. L’estudi, en qüestió, plantejava una actuació que en cap cas es pot considerar una solució al problema dels abocadors i que, sota el nostre punt de vista, no es basava en criteris mediambientals sinó que es tractava d’un estudi polític per a justificar l’urbanització del centre direccional.

  2. Que demanem al Govern de Cerdanyola que formalitzi una demanda de cessament del senyor Pere Solà a l’INCASOL, tot coneixent de la minoria de vots que tenen  al Consorci els representants del Ajuntament i, per tant, de la possibilitat que no s’acabi admetent. Tot i que sabem que s’han fet gestions en aquest sentit, volem que es formalitzi la demanda de cessament.

  3. Que s’aclareixi, si és cert, que podia haver demanat de retirar el recurs tal i com va dir el regidor de CDC, Marc Costa, a la sala de plens. En cas contrari, creiem que és una deslleialtat absoluta cap a l’Alcalde per part seva i demanem que rectifiqui  immediatament de les seves paraules.

  4. Que demanem al Govern de Cerdanyola que expliqui a la ciutadania la situació dels dos estudis mediambientals que ha engegat aquest equip de govern per a trobar solucions als abocadors Elena i Can Planes respectivament. Des de CxC creiem que s’hauria de convocar el consell de mediambient per a presentar-los.

  5. Que encara que sabem que es va contestar en ple municipal, creiem que seria bo que es responguin les 270 instàncies que es van presentar durant el més de Juliol una per una.

  6. Que CxC ha presentat al·legacions al recurs presentat per al Centre direccional contra la decisió del jutge. Continuem creient que l’estudi es basava en criteris polítics i no mediambientals i que no hauria de servir com a base per a prendre una decisió sobre els abocadors.