El Compromís votarà en contra de les ordenances fiscals i el pressupost del 2013


La proposta del govern és pur continuisme de les polítiques fracassades de sempre, incompleix acords aprovats pel ple i torna a elaborar-se d'esquenes a la ciutadania.
El regidor i la regidora de Compromís, Carles Escolà i Maribel Rodríguez (Foto: Cerdanyola.info)

Des del Compromís per Cerdanyola valorem la proposta del govern del PSC i ICV-EUiA de pressupost i ordenances fiscals per al proper any com continuista respecte de les polítiques de sempre, les que ja s'han demostrat fracassades una i mil vegades. Contràriament, la ciutat necessita que es posi en marxa un nou projecte que aposti per la transformació social, per la recuperació dels serveis privatitzats (com la neteja de dependències municipals o el transport urbà), que posi en marxa mecanismes de fiscalitat progressiva (a les taxes i preus públics, però sobretot als impostos), que replantegi el problema del deute amb les entitats financeres (deute il·legítim) i que promogui la creació d'ocupació impulsant un nou model d'economia social i de proximitat.

També denunciem l'incompliment de compromisos aprovats al propi plenari, com són la implantació d'un recàrrec del 50% de l'Impost de Béns Immobles per als habitatges buits (la majoria d'ells propietat d'entitats financeres), reduccions a la taxa de residus per a particulars i comerços que realitzin reducció de residus i una correcta separació, o la implantació del programari lliure a l'administració de l'Ajuntament. Aquestes propostes, cal recordar-ho, van ser aprovades en el seu moment també amb els vots del PSC i ICV-EUiA, que sistemàticament es neguen a posar-les en marxa.

Un any més, s'ha perdut l'oportunitat d'elaborar un procés de participació ciutadana en l'elaboració del pressupost municipal. I un any més, continuem reivindicant la necessitat social i l'imperatiu democràtic de tirar endavant pressupostos participatius, on ciutadania, personal tècnic municipal i grups polítics decidim conjuntament quines necessitats té la ciutat i quina és la fiscalitat més justa per fer-les possible.

Tristament el govern ha triat aprovar el pressupost amb els vots de la dreta, fet que es va evidenciar a la comissió informativa d'alcaldia i presidència on els expedients de les ordenances fiscals i el pressupost van ser dictaminats favorablement amb els vots dels grups del govern i el de la regidora no adscrita. Cada cop es va demostrant de forma més clara que el full de ruta del PSC i ICV-EUiA va cap a la dreta (ja sigui CiU, PP o, ara, la regidora no adscrita escindida del PP), demostrant que els discursos i promeses de campanya on es comprometien a un gir cap a l'esquerra, no eren res més que això, discursos. Els fet posen a cadascú al seu lloc.

Per tots els motius exposats, el Compromís per Cerdanyola anunciem el nostre vot desfavorable en l'aprovació inicial de les ordenances fiscals i el pressupost municipal per al 2013, que se sotmetran a debat i votació en el plenari del proper dijous 20 de desembre.