El Compromís vol un Ajuntament subjecte de transformació social


El Compromís per Cerdanyola reitera la seva oposició al pressupost aprovat al Ple d’abril per què s’allunya molt dels principals eixos del seu programa electoral, com serien el no pagament del deute amb els bancs, la recuperació dels serveis privatitzats, l’aposta per l’ocupació pública i donar suport a la creació de cooperatives.
El portaveu del grup municipal del Compromís, Carles Escolà

El portaveu del grup municipal del Compromís, Carles Escolà, creu que el pressupost aprovat "és un pressupost de continuïtat per seguir amb polítiques ja conegudes que no porten enlloc". Escolà assegura que cada vegada més partides del pressupost "van a parar a mans privades que gestionen serveis públics" i demana que l’Ajuntament "esdevingui un subjecte més de transformació social".

Carles Escolà troba bé haver creat un pla de contingència amb bona part dels 700 mil euros ingressats per transferències de l’Estat, però creu que s’haurà d’esperar a veure quin ús se’n acaba fent. Respecte al projecte de Biblioteca Central, des del Compromís estan a favor d’un equipament d’aquestes característiques "però no en uns terrenys propers al riu i amb risc d’inundació".

El Compromís també ha qüestionat la fórmula escollida per atorgar ajuts a les famílies amb dificultats per pagar l’IBI o per podar afrontar la plusvàlua en cas d’haver d’afrontar una dació en pagament. Per una banda creuen que aplicar subvencions en funció del valor cadastral de l’habitatge "no té gaire sentit i s’hauria de tenir en compte la renda real de cada família". I per altra banda recorden que el Ple municipal "ja va aprovar que l’import de la plusvàlua en cas de dació en pagament l’havien d’assumir les entitats bancàries".

El Compromís es va abstenir en l’aprovació del compte general del 2011, un document que segons Carles Escolà dibuixa un panorama desolador, "deixant palès la falta de personal a intervenció, que és el departament encarregat de fiscalitzar els comptes municipals". Escolà troba preocupant l’elevat número d’informes desfavorables d’intervenció, el que considera "pou sense fons" de Cerdanyola Aparca i l’increment del pagament d’interessos bancaris. Aquest darrer concepte ha suposat 1 milió d’euros, "més o menys la quantitat estalviada amb la retallada del 5% de les nòmines dels treballadors públics".

Des del Compromís es feliciten per la retirada de l’ordenança de civisme del debat plenari. Carles Escolà creu que la convivència ciutadana "no es pot regular des d’un despatx sense tenir en compte l’opinió de la gent". Escolà pensa que darrere l’ordenança, barrejades amb temes que ja estan regulats, "s’amagaven mesures que atemptaven contra els drets civils i altres drets fonamentals". El Compromís també crítica la falta de participació ciutadana en la redacció de l’ordenança per regular l’oci nocturn, "ja que només s’han mantingut reunions amb els empresaris del sector i no s’ha tingut en compte l’opinió dels usuaris".

La participació ciutadana seria, segons Carles Escolà, un dels grans dèficits de l’actual govern, i posa com exemple l’avançament a les 18 hores del ‘plenillo’ aprovada al darrer Ple. Sense entrar en si serà millor fer el ‘plenillo’ abans de començar o al acabar el Ple, Escolà qualifica la decisió "d’agressió a la comissió ciutadana en l’elaboració del Reglament Orgànic Municipal (ROM)". El Compromís vol debatre mecanismes per facilitar la participació, com les audiències ciutadanes, les sessions de control i la possibilitat d’intervenir des del públic en tots els punts del Ple.