[Vídeo] Compromís troba poc adequat l’indret escollit per construir la Biblioteca Central


La força municipalista denuncia que es tracta d’una zona inundable i estima que suposa una inversió econòmica exagerada per a un projecte sobre el que falta molta informació.
Representants del Compromís per Cerdanyola

El Compromís per Cerdanyola planteja seriosos dubtes sobre la idoneïtat de construir una nova biblioteca en l’indret on actualment es troba l’edifici del desaparegut gimnàs Altis.

La formació reitera la necessitat d’una nova biblioteca a Cerdanyola, com a espai de trobada i de difusió de la cultura i la lectura, però no es mostra d’acord en construir-la on es troba l’edifici de l’antic Altis. Es tracta d’un revolt del riu considerat com la zona més perillosa del riu Sec al seu pas per Cerdanyola quant a riscos d’inundació.

La integrant del Compromís, Rosa Guallar, recorda que en les actes de les reunions de la Comissió Especial per al Desenvolupament del riu Sec fetes a l’octubre i novembre de 2008, ja es plantejava la necessitat d’emprendre accions per solucionar els riscos d’inundació a aquella zona, "les solucions plantejades passen per remodelar el carrer adjacent o enderrocar l’edifici per garantir la seguretat de les persones i els béns". També es diu que rehabilitar l’edifici per a altres usos "implica una gran despesa perquè no reuneix les condicions que marca la llei urbanística". Segons interpreta Guallar, "la presència de l’edifici a tocar de la llera implica un perill per als usuaris del mateix a l’hora que agreujaria la inundació de la zona".

Un altre membre del Compromís, Jorge Haro, remarca que la idoneïtat de construir un edifici de les característiques de l’Altis o de la futura Biblioteca Central "és un problema prou conegut per l’actual govern", ja que l’actual regidor de Finances, Francisco Ortiz, era present a les reunions de la comissió quan es va tractar el tema i "totes les solucions passaven per un enderrocament total o parcial de l’edifici". Haro afegeix un problema de naturalesa jurídica, "ja que l’edifici de l’Altis no està inscrit al Registre de la Propietat, el que ens fa sospitar que l’edifici es va construir excedint els límits de la finca comprada per fer-ho i ocupant part del marge del riu".

El portaveu del grup municipal del Compromís, Carles Escolà, creu que el govern no actua amb prou transparència, "actuant d’esquena a la ciutadania per poder vendre la Biblioteca Central com el gran projecte de mandat, sense explicar tots els problemes que es plantegen i que ja coneixen". El Compromís insisteix en la necessitat de poder comptar amb una nova biblioteca que substitueixi una Biblioteca de Ca n’Altimira que s’ha quedat petita, però demana que es faci sense el que consideren malbaratar diner públic. Els cinc milions d’euros pressupostats pel projecte, proposen, es podrien invertir, "fins i tot reduint pressupost", en un edifici de nova planta en qualsevol altre lloc.