El Compromís ret comptes de la seva acció política i David Fernández demana construir sobirania popular


El Compromís per Cerdanyola va retre comptes de la seva presència a l’Ajuntament en els dos primers anys de mandat en una assemblea oberta a tota la ciutadania. L’acte va comptar amb la presència del diputat de les CUP al Parlament, David Fernández, que va encoratjar els presents a ser protagonistes actius de la fi del règim de la Transició i a guanyar la sobirania popular des del carrer, construint institucions pròpies que retornin el poder a la gent.
(Foto: Compromís per Cerdanyola)

El diputat de les CUP, David Fernández, va reconèixer que quan van decidir presentar-se al Parlament ho feien amb la intenció d’esdevenir un instrument més en la lluita política, però que en sis mesos "hem pogut constatar que l’espai parlamentari és un espai del poder tradicional d’una eficàcia política limitada, una maquinària centrípeta per assegurar que res no canviï i que aprova mesures al servei del mercats financers que acaben creant un país amb el 30% de la seva població en perill d’exclusió".

Fernández parla d’un moment de cruïlla en el que "es decideix un futur de submissió o de llibertat", i que la història ha demostrat que "només s’avança cap a la justícia social i la igualtat quan les classes populars han pres el protagonisme". Fernández està convençut que tot i estar segrestats per les elits econòmiques, "estem davant una fi del règim sorgit de la Transició" i que quan es parla de dret a decidir i independència "no s’ha de fer només en clau nacional, sinó acompanyat de la sobirania popular, política i econòmica".

David Fernández assegura que la matriu del canvi social que vindrà, "que no serà per decret llei, vindrà de l’activació social, la desobediència civil i la construcció d’alternatives; desallotjant del poder als que actuen de corretja transmissora dels que ordenen de veritat". Fernández va destacar la importància d’haver construït institucions pròpies com La Directa, COOP57 o Som Energia.

L’assemblea del Compromís també va convidar al regidor del COP Compromís per Ripollet, José María Osuna, que va destacar la importància de celebrar una assemblea oberta per retre comptes de l’acció feta des de les institucions, en aquest cas l’Ajuntament de Cerdanyola. Osuna creu que aquesta manera de fer "s un dels fets diferencials de les Candidatures Alternatives del Vallès, el com es fan les coses, treballant de manera oberta, transparent i horitzontal; generant idees des d’un procés col·lectiu i participatiu"

L’actual portaveu del grup municipal del Compromís per Cerdanyola, Carles Escolà, va enumerar alguns dels principis de la seva activitat política al municipi, com la no professionalització i remuneració dels càrrecs polítics, la transparència, la presència als espais on es decideix la política que afecta al municipi per servir d’instrument a totes les lluites que hi ha al carrer i sobretot el treball en equip i assembleari.

Diversos membres del Compromís per Cerdanyola van anar exposant davant l’assemblea quina ha estat, a grans trets, la tasca del grup municipal, que ha combinat el control i seguiment de l’acció de govern amb una oposició proactiva amb una àmplia bateria de propostes com podrien ser una fiscalitat progressiva i més justa reequilibrant la pressió fiscal; la recuperació de concessions i gestió directa dels serveis municipals; la neteja dels abocadors a tot el terme municipal o el no pagament del que es considera deute il·legítim contret amb els bancs. Propostes que, tot s’ha de dir, sempre han quedat damunt la taula.

Entre els reptes assolits, el Compromís remarca haver pogut aturar l’ordenança de civisme que sempre van considerar un intent de reglamentar la vida quotidiana i apropiar-se de l’espai públic. I precisament vida quotidiana i espai públic són considerats l’hàbitat natural del Compromís, que referma la seva intenció de continuar creant xarxa social i romandre al costat de tots aquells moviments que creuen en principis com la cooperació, l’autogestió i l’assemblearisme. Els documents sobre el balanç de l’acció municipal del Compromís es podrà consultar a http://www.compromispercerdanyola.cat/.

(Fotografies: Compromís per Cerdanyola)

Més imatges