Compromís proposa millores concretes en l'aplicació de la tarifació social


El Compromís per Cerdanyola vol aprofundir en la tarifació social i separar-la de l’augment de preus que han patit els serveis afectats, i que consideren el principal motiu que ha provocat baixes en les inscripcions a l’Ateneu i Escola de Música. El Compromís planteja una modificació dels preus a la baixa, ampliar els barems per accedir a la tarifació i fer-ho compatible amb altres tipus de beques i bonificacions.
El portaveu del grup municipal del Compromís per Cerdanyola, Carles Escolà

[Escolta l'entrevista sencera]

El portaveu del Compromís per Cerdanyola, Carles Escolà, ha defensat la necessitat de mantenir i aprofundir en l’aplicació de la tarifació social malgrat no haver obtingut els resultats esperats durant els primers mesos. Escolà ho atribueix a les pujades de preus que la van acompanyar i que van ser la causa de moltes baixes. Ara, per revertir la situació, proposen "una modificació dels preus a la baixa, ampliar els barems per accedir a la tarifació i fer-ho compatible amb altres tipus de beques, i aplicar-ho amb caràcter retroactiu per poder recuperar usuaris i no posar en perill els serveis".

Tot i reconèixer que no es poden recuperar tots els serveis externalitzats d’un dia per l’altre, el Compromís ha inclòs en la negociació del pressupost un Pla de Recuperació de Serveis Privatitzats i optar per la gestió pública de serveis. Carles Escolà creu que serveis com la neteja i manteniment d’equipaments municipals, transport urbà i atenció domiciliària, "es podrien recuperar i assumir immediatament.

L’empresa municipal Cerdanyola Promocions i la creació de cooperatives podrien ser dues vies interessants per a la gestió pública de serveis". Carles Escolà també recorda que l’Ajuntament compta amb un catàleg de patrimoni municipal que "hauria de permetre un bon estalvi en lloguers", i posa com exemple el lloguer d’una nau privada per a vehicles de la Brigada Municipal d’Obres. Escolà considera que "es tracta d’una licitació feta a mida de l’empresa privada Toro Construcciones, sòcia de Cerdanyola Aparca, el que ens fa pensar malament i creure que no deixa de ser una mena de compensació pel nefast negoci que els ha suposat la participació en la gestió dels aparcaments".

El Compromís creu que "hi ha prou indicis que fan sospitar sobre un tracte diferenciant a l’hora d’imposar sancions a particulars o a empreses". Carles Escolà creu que la llei s’aplica amb rigor i diligència quan algun ciutadà comet alguna infracció, "però en canvi s’actua amb laxitud amb empreses com Puigfel, que incompliria la normativa de manera reiterada sense cap conseqüència legal".

El Compromís per Cerdanyola ha criticat la conducció que l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, fa dels Plens municipals. Carles Escolà creu que "no s’aplica el mateix criteri per permetre o no les intervencions dels grups municipals o del públic, responent únicament als interessos del govern o del seu partit".