Compromís presenta al·legacions a l'Ordenança d'establiments de concurrència pública


La candidatura municipalista aposta per un model diferent d'oci nocturn a Cerdanyola, on aquest sigui un àmbit més de la vida social de la ciutat, integrat a la trama urbana i de forma equilibrada en el conjunt del terme municipal, un model construït de forma participada pel conjunt d'agents implicats.

El Compromís per Cerdanyola ha presentat al·legacions a la modificació de l'Ordenança d'establiments de concurrència pública, que va ser aprovada inicialment al ple del 25 d'octubre del 2012. En el citat plenari, la candidatura es va abstenir en aquest expedient i va anunciar faria aportacions al text, en tenir previstos contactes amb agents vinculats al sector de l'oci nocturn. Fruit de l'anàlisi realitzat en aquestes trobades, Compromís ha elaborat un document que conté dues al·legacions.

En la primera d'elles s'alerta que el plànol que delimita i classifica la zonificació del terme municipal amb incidència acústica “no correspon a la realitat de bars musicals i establiments nocturns”, al quedar exclosos de les zones habilitades “alguns establiments que funcionen amb plena normalitat i en ple compliment de la normativa en matèria de seguretat i aïllament acústic”. Davant aquest fet, la candidatura sol·licita la rectificació del plànol o, en cas contrari, que s'emeti un informe tècnic on es justifiqui els motius per a no fer-ho.

La segona de les al·legacions entra més en el fons polític de l'ordenança, valorant la modificació com un pas més en la consolidació d'un model d'oci nocturn on aquest “va quedant relegat a la perifèria de la ciutat, a través de reduccions d'horaris als establiments situats a la trama urbana o la limitació de les zones on són permesos aquest tipus d'establiments”. Compromís alerta que malgrat el creixent suport polític a aquest tipus de models, “les seves conseqüències, lluny de millorar la convivència, generen noves problemàtiques, especialment en termes de mobilitat i seguretat del trànsit, i, en determinats casos, també en termes d'ordre públic”.

En aquest sentit, la candidatura municipalista defensa que “l'oci nocturn és, i ha de continuar sent, part de l'activitat social, cultural i econòmica de la nostra ciutat, un àmbit més d'interrelació entre les persones que convivim a Cerdanyola” i aposta per un model diferent on aquest “sigui un àmbit més de la vida social de la ciutat, integrat a la trama urbana i de forma equilibrada en el conjunt del terme municipal, un model construït de forma participada pel conjunt d'agents implicats”. En base a aquests arguments, Compromís proposa que “s'obri un procés de participació ciutadana, dinamitzat pel personal del servei de processos participatius de l'Ajuntament, on els diferent agents implicats (jovent, empresaris de l'oci nocturn, entitats culturals, grups polítics...) puguem avaluar la situació actual i definir de forma conjunta un full de ruta per al futur”.