El Compromís impulsarà una mesa per debatre i elaborar propostes polítiques "anti-crisi"


El Compromís per Cerdanyola celebrava dissabte 8 d'octubre una nova assemblea general, en la que es van tractar temes de caràcter organitzatiu i la planificació del treball dels propers mesos.

En l'àmbit organitzatiu es va abordar la necessitat de nous instruments i metodologies de treball per optimitzar el treball institucional, reforçant l'ús d'eines telemàtiques per facilitar la participació dels membres del col·lectiu. Alhora es van debatre mecanismes de coordinació del treball a l'ajuntament amb el treball als diferents moviments socials i la presència a les lluites actives a la ciutat.

Durant l'assemblea es va acordar impulsar una “mesa anti-crisi”, un espai de trobada amb altres col·lectius i grups polítics de la ciutat, amb l'objectiu de debatre i elaborar propostes per fer front a les diferents problemàtiques derivades de l'actual situació de crisi. Amb aquesta mesa de treball el Compromís pretén abordar la qüestió des d'una perspectiva global, però alhora amb especial atenció a les conseqüències que afecten més greument a la ciutadania, com els desnonaments, l'atur i la precarització de les condicions laborals, i les retallades de serveis públics i drets socials, entre d'altres.

Des del col·lectiu municipalista també es va apostar per obrir un procés de debat sobre el futur Reglament Orgànic Municipal (ROM). El Compromís per Cerdanyola treballarà perquè el nou reglament incorpori més mecanismes de participació de la ciutadania, i en aquest sentit s'oferirà com instrument de canalització de les aportacions i demandes de la ciutadania.