El Compromís fa públics els seus comptes de 2015


El CxC presenta els balanços de 2015 en un acte de transparència en vers la ciutadania. Els punts més destacats són la partida per a la campanya electoral i la disminució dels ingressos per haver passat d’oposició a govern.
Karmele Navarro i Silvia Nofre, responsables d'economia de CxC amb la portaveu Gemma Jaumandreu. Foto: Cerdanyola al Dia.

 

Des del CxC presentem els comptes de 2015 com a mesura de transparència així com explicar els principals canvis que estem introduint de cara a 2016. En aquest sentit volem explicar que els comptes de 2015 són atípics per dos motius:

 

 1. Durant la primera meitat de l’any vam afrontar una campanya electoral que va costar un total de 12.706,11€. Això suposa un 58% del total d’ingressos de l’anualitat. Tot i així, des de CxC considerem que aquestes despeses han de repartir-se en les anualitats de tots els anys de legislatura, ja que és una despesa que afrontem cada 4 anys i per la qual cada any en guardem un romanent.

 2. En assumir el govern han disminuït radicalment els ingressos que percebia CxC.

 • Anteriorment, tots els ingressos que percebien els regidors per dietes de l’ajuntament anaven íntegrament a CxC. Això és degut al fet que no considerem la política una medi de vida i per tant, cada regidor de CxC l’oposició compagina la seva vida laboral amb la seva vida política.

 • Al assumir el govern, els regidors han passat a dedicar-se en exclusiva a l’ajuntament, el que implica que reben una remuneració per aquesta activitat.

 • Aquesta remuneració és de 3 vegades el SMI bruts mensuals (1900€) tal com vam signar al nostre codi ètic (1800€ nets)

 • La resta de diners passen a ser gestionats per CxC, que se'n queda una part per cobrir les despeses (local, campanyes, etc.) i la resta la destina a projectes per Cerdanyola.

 • El volum total d’ingressos per a CxC era major quan estàvem a l’oposició que ara que estem al govern.

Els números concrets els adjuntem en el document annex.

 

De cara a 2016, estem introduint alguns canvis per a adaptar-nos a la nova situació sense deixar de donar compliment als nostres compromisos, en aquest sentit:

 1. Es va crear una comissió específica que ha elaborat els criteris polítics, ètics i socials per tal de seleccionar els projectes en els quals invertim el romanent de les persones regidores. Calculem que hi podrem destinar uns 4000€ durant el 2016. L’objectiu és arrelar i obrir aquestes ajudes al conjunt de Cerdanyola i garantir un procés de selecció de projectes objectiu i rigorós.

 2. Hem portat a terme un procés de selecció per a cobrir una plaça de tècnic d’organització per a què faciliti el traspàs d’informació entre el grup municipal i l’organització de cara a ser més eficients i millorar l’arrelament al poble. Aquesta persona s’incorporarà el 3 de Maig i cobrarà 1200€ bruts per 25h setmanals.

 

Finalment volem fer algunes consideracions:

 1. Aquest és un acte de transparència, publicarem els números a la web i estem oberts a preguntes per part dels ciutadans.

 2. Emplacem a la resta de forces polítiques a fer el mateix procés per afavorir la confiança de la ciutadania en els seus representants polítics.

 

Compromís per Cerdanyola, 22 d’Abril de 2016.