El Compromís fa públics els seu comptes


Des del Compromís continuarem treballant de forma oberta i clara, sense cap mena d'opacitat, en la gestió d'uns recursos que no considerem privats. Convidem a la resta d'organitzacions a fer el mateix.

Tal i com vam anunciar i tenim incorporat al programa, fem públics els comptes del Compromís per Cerdanyola, de manera que qualsevol persona pugui conèixer quin ús fem dels diners que rebem per la nostra activitat a l'Ajuntament.

Els nostres ingressos provenen bàsicament de la feina a l'Ajuntament i de les quotes de les persones que volen contribuir al projecte polític del Compromís. El Compromís per Cerdanyola (CxC) té grup municipal al Ple de l'Ajuntament amb dues regidores. Cal dir que cap d'aquestes persones cobra res per fer aquesta feina. Certament, reben indemnitzacions per assistència als Plens i a altres reunions, com la resta, però van directament al Compromís i d'allà es destinen a projectes socials de Cerdanyola, en una mena de retorn al poble.

Les despeses, per explicar-ho curt, es destinen sobretot al lloguer i les despeses derivades del local, indispensable per fer la feina i per poder rebre la visita de qualsevol persona o entitat de Cerdanyola que se'ns vulgui adreçar. També a l'edició de material divulgatiu i de comunicació amb la població, com ara la revista-butlletí, de manera que la informació pugui arribar a tothom, també a qui no utilitza quotidianament les tecnologies de la informació. D'altra banda, el CxC assumeix la diferència de l'IRPF que els regidors han de liquidar a Hisenda, en veure incrementats els seus ingressos. Per imperatiu legal cada regidora rep al seu propi nom els diners de l'Ajuntament i tot seguit els lliura complets al Compromís. Com que és un ingrés a títol personal, hisenda els hi cobra l'IRPF. Aleshores, per evitar causar un greuge econòmic a les persones que fan de regidores, aquest IRPF es paga amb els diners provinents de l'Ajuntament, i la resta queden a Compromís.

El romanent, mentre no es va destinant a nous projectes de la ciutat, són a Triodos pel que fa a les operacions bancàries habituals atès que, de totes les entitats que operen al nostre país, és la que fa públic un compromís de transparència i de seguiment dels principis de la banca ètica, així com al COOP57, una cooperativa que destina els diners de les persones sòcies a finançar projectes amb un clar contingut social, tot prescindint de criteris de màxim rendiment econòmic.

Per qüestions òbvies, el que publiquem és un resum dels comptes, però la documentació completa és a disposició de qualsevol persona que la vulgui consultar. Des del Compromís continuarem treballant de forma oberta i clara, sense cap mena d'opacitat, en la gestió d'uns recursos que no considerem privats. Convidem a la resta d'organitzacions a fer el mateix.