El Compromís ens adherim al manifest per la setmana laboral de 30 hores


El Compromís per Cerdanyola donem suport al manifest que demana la setmana laboral de 30 hores per repartir la feina i guanyar qualitat de vida.

 

MANIFEST PER LA SETMANA LABORAL DE 30 HORES

 

“TREBALLAR MENYS PER TREBALLAR TOTHOM I AMB MILLOR QUALITAT DE VIDA”

La lluita dels treballadors ha estat decisiva per reduir la jornada laboral des dels horaris inhumans de segles passats fins a conquerir la setmana de 40 hores.

 

Els avanços de la ciència i la tècnica, l’extensió de l’automatització en els processos de producció i serveis, al costat del progrés en la formació universitària i professional han incrementat la productivitat i la riquesa al llarg dels últims decennis.

 

Però els beneficis de l’increment de la productivitat, la riquesa creada pel treball, no s’han distribuït entre els treballadors. Els salaris a Espanya i Catalunya han crescut molt poc durant l’època de bonança i han estat intensament retallats durant els últims anys. Pel 47,3% de la població laboral la jornada a temps complert segueix pràcticament estancada en les 40 hores setmanals, un 22% realitza jornades superiors de 50 i 60 hores, alhora que la resta treballa a temps parcial amb salaris de misèria, és a dir, els famosos “minijobs”. La conseqüència d’aquesta injusta distribució és el creixement de la desigualtat, l’escandalós enriquiment d’una petita minoria acosta de l’empobriment de la majoria social.

 

Ha arribat el moment de reclamar justícia, de recuperar els salaris dignes, avançar cap a un salari mínim suficient (mitjana de la UE-15) i reduir de manera significativa la jornada laboral!!

 

Cal obrir el debat i mobilitzar-se per conquerir la setmana laboral de 30 hores sense rebaixa salarial.

Perquè:

 

- Es distribuiria el treball existent i la gran majoria del 5,5 milions de persones sense feina accedirien a un lloc de treball en condicions dignes. També facilitaria la incorporació de les dones a un lloc de treball.

 

- El conjunt de la classe treballadora tindria una jornada de treball amb menys estrès, que facilitaria la conciliació amb la vida familiar, l’atenció als infants, adolescents i persones grans, el descans necessari, una salut millor, gaudir de l’oci merescut, l’estudi, el desenvolupament de la creativitat, la participació en els assumptes públics, etc.

 

- Millorarien les condicions laborals per tothom i disminuiria la capacitat de xantatge empresarial. Amb una oferta de treball digna de 30 hores setmanals es neutralitzaria la imposició forçosa del contracte a temps parcial o “minijobs”.

 

- Reduint-se la jornada sense rebaixa salarial es distribuiria la riquesa, reduint la desigualtat. El repartiment del treball facilitaria majors ingressos fiscals i de cotitzacions socials, així com la demanda de productes bàsics.

 

Els treballadors tenim dret a la felicitat, a gaudir de la natura i viure en harmonia en un planeta finit, a gaudir d’una millor qualitat de vida. No volem l’esclavitud de “viure per treballar” per l’enriquiment d’uns pocs, volem treballar amb dignitat per viure amb justícia i igualtat, en pau i solidaritat.