Compromís per Cerdanyola ret comptes del seu pressupost del 2016


El Compromís per Cerdanyola presenta els seus comptes de l’any 2016 públicament i anuncia la segona edició de l’anomenat retorn social.
Carme Brasó, Sergio Rodríguez i Silvia Nofre

El portaveu de Compromís, Sergio Rodríguez, destaca la importància que té el fet de que les formacions polítiques retin comptes dels diners que reben públicament per fer la seva tasca política i, per això, anima als altres partits a que segueixin el seu exemple i expliquin públicament quines són les seves despeses en el seu pressupost.

De la seva banda, la responsable d’economia, Sílvia Nofre, explica que els ingressos han estat de 16.200, 21 euros, la major part dels quals corresponen a donacions que fan els càrrecs electes de l’Ajuntament. En aquest apartat, assenyala, manca el darrer trimestre, ja que aquestes es van fer efectives al mes de gener i, per tant, es comptabilitzen en l’exercici 2017.

En aquest apartat de donacions, Nofre especifica que els regidors donen una part del seu sou que supera tres vegades el salari mínim interprofessional, el qual està fixat en 655,20 euros. A part, l’alcalde dóna el 100% de les seves dietes, repartint-les el 85% per a Compromís i el 15% per a la CUP.

Pel que fa a la part de despeses, aquestes han estat de 15.763,88 euros, sent les partides més importants les corresponents a despeses del local (lloguer i subministraments) i aportacions a entitats, on es contabilitzen els 4.000 euros que es van destinar a retorn social i 900 euros que es van aportar a altres entitats. Val a dir que dels 4000 euros del retorn social, 1000 no es van gastar, per la qual cosa passaran a la convocatòria d’aquest any.

El retorn social

Referent al retorn social, Carme Brassó, va voler deixar clar que Compromís mai ha demanat cap mena de publicitat en els projectes guanyadors, ni supediten el pensament polític de Compromís respecte als projectes presentats. Només demanen que aquests estiguin clarament inserits a la xarxa social de Cerdanyola. Enguany, la quantitat que es destinarà al retorn social serà de 7.000 euros, 6000 d’enguany més 1000 dels sobrants de l’edició anterior.