El Compromís per Cerdanyola presenta un codi ètic per als càrrecs electes


D'esquerra a dreta, Gemma Jaumandreu, Carles Escolà i Sergio Rodríguez

El Compromís per Cerdanyola apostem fermament per establir mecanismes de control que garanteixin la transparència i la no professionalització dels càrrecs polítics, perquè nosaltres entenem a Política com un servei a la comunitat, i no com una carrera professional personal. És per aquest motiu que fem públic el nostre codi ètic, un compromís amb la ciutadania de bones pràctiques dels nostres càrrecs electes, amb mesures que considerem necessàries per acabar amb les pràctiques arrelades als partits polítics tradicionals, com són l'ús de recursos públics en benefici personal (per exemple els telèfons mòbils) i l'opacitat respecte de les retribucions dels càrrecs electes.

En primer lloc, creiem que la tasca política municipal ha de basar-se en el treball en equip, superant els personalismes. És per això que els regidors i regidores del Compromís per Cerdanyola seran portaveus de l’Assemblea, i no representants d'aquesta. Plantejaran a l’ajuntament les qüestions acordades per l’Assemblea i informaran a aquesta de les qüestions plantejades a l’ajuntament. També practicarem la rotació dels i les nostres portaveus, que romandran en el càrrec per un període màxim de dos anys. Transcorregut aquest temps, el o la portaveu vigent dimitirà i el càrrec passarà al següent membre de la candidatura.

En la mateixa línia, els nostres portaveus no rebran cap tipus de remuneració per la seva tasca política, i els recursos públics que l’administració local posi al seu servei no seran utilitzats per a finalitats particulars ni diferents a les autoritzades. Les retribucions econòmiques de l'activitat municipal seran gestionades per l’Assemblea, que emprarà aquests diners per a dur a terme la pròpia activitat política del Compromís per Cerdanyola, donar suport a accions que reverteixin en el bé de la ciutat i en projectes de caire social. Alhora, els i les portaveus no acceptaran regals de cap persona, institució o empresa relacionada amb l'administració i tindran l'obligació de denunciar públicament qualsevol oferiment rebut en aquest sentit.

Llegir el codi ètic complet