El Compromís per Cerdanyola denuncia que l'Ajuntament de Cerdanyola perdrà el 90% dels impostos per les obres del Centre Direccional


Els convenis bilaterals signats deixen la titularitat del sòl en mans del Consorci, de forma que els propietaris reben drets sobre l'edificabilitat, però cap obligació, quedant exempts del pagament de les despeses d'edificabilitat, llicències d'obres i impostos derivats de les plusvàlues dels terrenys.

El Consorci del Centre Direccional (l'Ajuntament de Cerdanyola i l'Institut Català del Sòl) ha arribat darrerament a acords bilaterals amb els grans propietaris de terres de la Plana del Castell. Aquests convenis resulten un greuge comparatiu per als petits propietaris que van ser expropiats i són un altre negoci ruïnós per a la ciutat. L'ajuntament es quedarà sense recaptar el 90% dels impostos

En els convenis signats, el Consorci es queda amb la titularitat del sòl i els propietaris reben drets sobre l'edificabilitat, però cap obligació. Els propietaris no han de pagar despeses d'edificabilitat, ni llicències d'obres, ni els impostos derivats de les plusvàlues dels terrenys. Tampoc pagaran, en cas que es produeixi, el sanejament dels abocadors.

La Llei estableix que tots aquests impostos són a càrrec del titular de la propietat i l'administració no es pot pagar impostos a sí mateixa. Aquest és un exemple més de com l'administració, en aquest cas gràcies a PSC, ICV-EUiA i CIU, socialitza el deute a canvi de beneficis fiscals als que més tenen.