El Compromís per Cerdanyola considera un frau la proposta de resolució de la concessió del PEM Guiera a la Federació Catalana d'Handbol


Considerar que la rescissió es fa de mutu acord entre la FCH i l'Ajuntament i establir que Cerdanyola ha d'indemnitzar a la FCH amb 3.356.946 euros farà impossible que desprès l'Ajuntament pugui reclamar tota o aquesta part de la indemnització per causa dels incompliments reiterats i denunciats de la FCH en la gestió de la concessió.

Des del Compromís per Cerdanyola ens mostrem favorables a que l'Ajuntament recuperi la gestió del PEM Guiera, en la nostra creença que la gestió pública és millor, més eficient i més transparent que la privada. No obstant això, estem observant cada cop amb més alarma la manera com el Govern del PSC i ICV està portant aquest procés.

De cara al ple de dijous 26 el Govern, a proposta del regidor i portaveu d'ICV, proposa rectificar l'acord ja aprovat abans atès que l'informe jurídic de la Comissió Jurídica Assessora (CJA) considera que està mal fet. La CJA considera que la rescissió de la concessió s'ha de fer per haver quedat la Federació Catalana d'Handbol (FCH) en concurs de creditors, en tant que l'acord aprovat considerava que la causa era la manca de la fiança definitiva per part de la FCH. Emparant-se en el fet que l'informe de la CJA no és vinculant, el Govern proposa canviar la causa de resolució, però no per establir la que proposa la CJA sinó per considerar que la rescissió es fa per acord de les parts.

Des d'el CxC considerem que aquesta proposta és un frau a la ciutadania pels següents motius:

  1. Es il·legal, donat que la Llei preveu que només es pot resoldre una concessió per mutu acord si no es dóna cap altre dels motius legalment previstos, i aquí se'n donen diversos. De fet, el propi informe de la CJA considera que s'ha de resoldre pel motiu fonamental, que és el fet que la FCH és en concurs de creditors.
  2. Considerar que la rescissió es fa de mutu acord entre la FCH i l'Ajuntament i establir que Cerdanyola ha d'indemnitzar a la FCH amb 3.356.946 euros farà impossible que desprès l'Ajuntament pugui reclamar tota o aquesta part de la indemnització per causa dels incompliments reiterats i denunciats de la FCH en la gestió de la concessió.

Observant aquesta proposta del Govern local, considerem que l'informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ens dona la raó quan hem denunciat que el Govern tenia un acord amagat amb la FCH que perjudica econòmicament a Cerdanyola, i estudiarem les mesures legals a prendre contra els responsables d'aquest frau a la ciutadania.