Cerdanyola dóna suport total al col·lectiu "som 27 i més"


La moció va ser presentada per CxC i va tenir el suport majoritari del plenari, gràcies als vots favorables dels partits que donen suport al govern (CxC, ERC, CIU i ICV-EUiA) i l'abstenció de PSC, PP i C's

Ahir dijous 28 en el darrer plenari del curs, es va aprovar la moció que dóna ple suport al col·lectiu "som 27 i més". Des de CxC volem enviar un missatge d'ànims i força als companys i companyes imputats per uns fets que s'emmarquen en el més pulcre dret a protesta. Tots som 27 i més!

 

A continuació s'exposa la moció de forma íntegra.

 

Atès que el 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la Universitat amb l’objectiu què s’apliquessin unes mocions aprovades democràticament pel Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes mocions demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que s’establissin títols especials de transport públi pels estudiants de la UAB (T-UAB). Doncs, malgrat que l’òrgan més representatiu de la comunitat universitària aprovés dites mocions, l’equip de govern, encapçalat pel Ferran Sancho, no va implementar aquestes mesures deliberadament.

Atès que després d’un mes de tancades intentant negociar amb l’equip de govern la universitat, sense cap tipus de resultat i sense que el govern de la universitat fessin cap intent de resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes de les persones que van participar de la tancada i, també algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser denunciades i posteriorment imputades, 25 estudiants, un treballador del personal d’Administració i Serveis i un treballador del Personal Docent i Investigador. Aquestes 27 persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes d’entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€.

Atès que davant d’aquests fets el Ple de Cerdanyola vol manifestar:

1- que l’educació pública, gratuïta i de qualitat s’ha de defensar davant els intents d’ elitització i de privatització.

2- Que el dret a la protesta amb accions simbòliques com tancades en cap cas pot ser respost per part d’una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions de presó.

3- Que, en cap cas, una Administració Pública pot perseguir i reprimir judicialment la protesta social.

4- Que l’actuació de l’anterior equip de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Ministeri Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot desproporcionada, doncs la tancada simbòlica en un espai públic no pot comportar, de cap de les maneres una pena de presó, encara menys amb penes de més d’onze anys de presó.

5- Que l’exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de qualitat no pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per participar en la defensa dels Drets Col·lectius.

6- Que per aquests motius no s’ha de donar continuïtat al procés judicial. EL Ple ACORDA

Primer.- MOSTRAR el ferm compromís del consistori amb una universitat pública i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos.

Segon.- REIVINDICAR el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i a expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els seus familiars i amics.

Tercer.- INSTAR la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats.

Quart.- SOL·LICITAR al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de la comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi la protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir els Drets Fonamentals.

Cinquè.- TRAMETRE aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016, que correspon al Procediment de diligències Prèvies 328/2013, a l’Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i instrucció número 3 de Cerdanyola i a l’Excm. Fiscal en cap de Catalunya i a l’Organització Antirepressiva de l’Esquerra Independetista, Alerta Solidària.