El Centre Direccional és una operació especulativa i econòmicament ruïnosa


Valoració del Compromís sobre l'aprovació del planejament del Centre Direccional per part del Consorci del Centre Direccional abans de l'aprovació definitiva per part de la Generalitat.
Maribel Roldríguez, Jorge Haro i Carles Escolà (Foto: Cerdanyola.info)

El planejament que s'aprovarà finalment no canvia pràcticament res del que estava previst, les afirmacions que ha fet el tripartit PSC-ICV-CIU en el sentit de que s'havien admès totes les seves al·legacions el que mostra és que eren al·legacions sense fons polític i amb un acord molt profund en el planejament que, de fet, havia fet el Consorci del que aquests partits formen part.

El Compromís per Cerdanyola continuarà la lluita contra aquest planejament per molts motius:

1. És una operació especulativa innecessària que preveu construir gairebé 5.000 habitatges en una ciutat que en té més de 3.000 buits segons dades oficials (INE). De moment cap dada oficial del Govern local desmenteix aquesta xifra.

2. És una operació econòmicament ruïnosa atès que es basa en un endeutament públic per a uns volums d'ingressos futurs que no s'assoliran mai després de l'esclat de la bombolla immobiliària.

3. És un planejament que destrueix el corredor biològic de la via verda.

4. L'abocador de Can Planas no es netejarà si es compleix el planejament, només preveu un pla de gestió que És molt menys que qualsevol de les remediacions que s'havien previst fins ara i, a més, l'haurem de pagar la ciutadania i no qui va contaminar.

5. El planejament manté la previsió de construir un centre comercial d'unes dimensions superiors al de la maquinista que enfonsarà el comerç local tot i que ICV ha mentit en les seves declaracions afirmant que havien aconseguit que no es fes. Només serà una mica més petit.

Des del Compromís per Cerdanyola apostem clarament per aturar el planejament del Centre Direccional. En aquest sentit, proposem que es legalitzin les construccions ja fetes i la resta de sòl torni a ser qualificat com a rústic. Alhora, exigim la declaració de l'abocador de Can Planas com a sòl contaminat, tal com es va aprovar per unanimitat al Ple de l'Ajuntament.