Les CAV demanaran en els plens municipals la dimissió del president del Consorci de Residus per la implicació en el Cas Mercuri


El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental és un organisme públic format per l’Agència de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal i 18 ajuntaments de la comarca.

El sumari del Cas Mercuri ha revelat com aquest Consorci va ser un dels organismes on es va contractar personal vinculat directament a l’executiva del PSC de Sabadell, és a dir, es va utilitzar per afavorir l’equip de govern d’un dels municipis del Consorci, una pràctica deslleial amb la resta de municipis i amb la ciutadania, exercida en un àmbit competència del president del Consorci.

Les CAV, que tenen representació a quatre dels municipis del Consorci –Sabadell, Rubí, Cerdanyola del Vallès i Castellar del Vallès– presentaran en els corresponents plens municipals una moció per demanar la dimissió del president del Consorci per a la Gestió de Residus per considerar que no és admissible que aquest organisme desenvolupi una política de personal mancada de tota ètica actuant com a agència de col·locació del PSC.

A banda de les irregularitats en la contractació, que haurà de determinar l’Administració de Justícia, d’aquestes pràctiques es deriven responsabilitats polítiques completament ineludibles, que recauen en la presidència del Consorci, ocupada des de l’any 2001 per l’actual alcalde de Sabadell, Juan Carlos Sánchez, que és qui té les competències de contractació de personal. Per la seva militància en el PSC local, és inversemblant creure que no fos coneixedor de les esmentades contractacions irregulars al tractar-se de persones que pertanyen al seu entorn polític.

Les Candidatures Alternatives del Vallès defensen una gestió pública transparent i una gestió del personal d’acord amb criteris equitatius, imparcials i professionals per tal de garantir una administració al servei de la ciutadania i no a mercè dels interessos partidistes.