Butlletí informatiu del Compromís - Núm.05 - Primavera 2014


El Centre Direccional, un projecte innecessari; Collserola: la protegim o l'agredim?; Què és la Llei de racionalització de les administracions locals?; 15 anys de Festes Majors Alternatives a Cerdanyola; Liquidació del 2013: els bancs són la prioritat del govern; Militars a Collserola; El Casal Popular i Cultural Buirac: un nou projecte neix a Cerdanyola.
Butlletí informatiu del Compromís (Primavera 2014)

Número 5 del Butlletí informatiu del Compromís, corresponent a la primavera del 2014.

Índex del butlletí:

- El Centre Direccional, un projecte innecessari

- Collserola: la protegim o l'agredim?

- Què és la Llei de racionalització de les administracions locals?

- 15 anys de Festes Majors Alternatives a Cerdanyola

- Liquidació del 2013: els bancs són la prioritat del govern

- Militars a Collserola; El Casal Popular i Cultural Buirac: un nou projecte neix a Cerdanyola