[Vídeo] Els antiabocadors diuen que no es pot acceptar cap més risc a Can Planas


"No podem continuar acceptant riscos a Can Planas" indiquen els integrants de la Plataforma Cerdanyola sense abocadors després d'estudiar el nou informe sobre l'abocador que consideren que demostra novament la necessitat de descontaminar els terrenys amb el buidat dels residus perillosos.
Membres de la Plataforma amb el suport dels partits que en formen part: PP, Compromís i ERC

La Plataforma Cerdanyola sense abocadors insisteix en la necessitat de declarar sòl contaminat els terrenys de Can Planas i que s'iniciïn "de forma immediata" els treballs de descontaminació a l'abocador "aplicant totes les mesures de seguretat existents" per garantir la salut de les persones i del medi ambient.

La Plataforma insisteix que el nou estudi hidrogeològic, d’emissió de gasos i anàlisi quantitativa de risc de Can Planas, dirigit pels científics Jesús Carrera i Joan de Pablo, conclou que el risc per a la salut de la presència de residus tòxics "és acceptable actualment", però, remarquen, "no conclou que aquesta presència no signifiqui cap risc, com s'ha insinuat". En aquest sentit, Íñigo Enterría, un dels portaveus del col.lectiu, insisteix que no s'han d'acceptar més riscos ni que continuïn els residus tòxics a un abocador "incontrolat" que no ha tingut "cap gestió correcta" de gasos i lixiviats des del seu tancament al 1995, un període de 17 anys durant els quals "s'ha dispersat la contaminació en el medi de forma lliure".

La plataforma creu que el nou estudi s'ha fet en un any d'especial sequera i això fa que no pugui haver resultats concloents, raó per la qual els científics "recomanen seguir fent mostrejos" i consideren que la descontaminació que reclamen es descarta a l'estudi recentment presentat amb "una sola frase". Segons destaca la Plataforma, els estudis encarregats per l'Administració sobre la possible descontaminació són de caire jurídic perquè la preocupació en relació a la declaració de sòl contaminat que reclamen és en base "a les conseqüències sobre el planejament urbanístic a desenvolupar i sobre els convenis urbanístics" existents i no per la tecnologia necessària a emprar, "ni la seguretat o la salut de la ciutadania". Enterría manifesta que l'encariment en la solució aniria en detriment del rendiment de l'actuació urbanístics i que "es negocia amb la salut per obtenir més beneficis".

L'estudi en si és, per a la plataforma, un pla de gestió postclausura de gasos i lixiviats de l'abocador, fet que consideren positiu però que "arriba amb 17 anys de retard" i que tampoc és realment la finalitat amb què es va encarregar que havia de ser "fer una proposta definitiva" pel que fa a les solucions per remediar l'abocador.

La Plataforma, a més, critica que l'Ajuntament de Cerdanyola no hagi exigit una indemnització per part de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, ja que, indiquen, hauria d'haver descontaminat o pagat aquesta indemnització. Contràriament, Enterría es queixa que l'Ajuntament està pagant per fer estudis i la gestió de clausura i perdent ingressos d'indemnització.

En relació a la proposta d'aïllament de la superfície de l'abocador mitjançant la seva impermeabilització i evitar així que l'aigua de pluja entri al vas i que els gasos en surtin a l'atmosfera, la plataforma destaca que suposaria que no es podria fer cap construcció amb fonaments en les 18 hectàrees de terreny de l'abocador, ni tan sols un vestidor en un espai esportiu. El col.lectiu critica que aquest aïllament és només en superfície i no suposa cap confinament de l'abocador al seu fons.

Pel que fa a la gestió de lixiviats, la proposta de fer pous de bombeig per limitar l'entrada d'aigües subterrànies a la zona on hi ha residus tòxics suposaria, per a la Plataforma, una extracció continua que posaria en perill els aqüífers existents i això podria generar conseqüències en el subsòl "que no han estat explicades ni valorades". Així, el col.lectiu comenta que una situació similar podria estar entre les causes del terratrèmol de Lorca l'any passat.

En relació a la gestió dels gasos, la plataforma tampoc considera adient la proposta de canalitzar-los fins la planta de cogeneració existent al Parc de l'Alba, ja que es desconeix si realment els "pot assumir i tractar". Rosa Guallar, una de les integrants de la plataforma, indica que "per primer cop ens alarmem" per l'estabilitat del territori ja que considera que l'estudi aposta per extreure aquesta gasos per mantenir l'equilibri interior de l'abocador amb la pressió atmosfèrica. Un altre dels membres del col.lectiu, Roger Caballé, destaca que si l'informe IDOM del 2006 feia "por, aquest ens ha de donar terror".