Al·legacions a la modificació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)


Ens oposem a la generalització de les bonificacions fiscals a la UAB i a qualsevol organisme amb capacitat econòmica. Alhora exigim la retirada de les bonificacions a les construccions de l'àmbit del Centre Direccional.

La modificació plantejada pel govern municipal del PSC i ICV-EUiA sobre l'ordenança fiscal número 3, reguladora de l'ICIO, es limita a la inclusió de beneficis fiscals que afecten exclusivament l'àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Bonificacions que arriben al 60%.

Des del Compromís per Cerdanyola ens oposem a aquesta modificació perquè:

  1. Aquestes bonificacions, especialment quan es fan amb caràcter general i sense analitzar cada cas, suposen una pèrdua inacceptable d'ingressos per a l'Ajuntament (més necessaris que mai per garantir els serveis a la ciutadania) i un greuge contra el conjunt de ciutadanes i ciutadans.
  2. Tot i especificar que s'aplicaran “(...) sempre i quan els immobles o parcel·les on es realitzin les actuacions estiguin afectes exclusivament al servei públic de l’educació superior entès com a investigació, docència i estudi”, les instal·lacions de la UAB són alhora utilitzades per ens privats i fundacions que, sota el paraigua de la universitat pública, realitzen activitats lucratives.
  3. Aquesta modificació es fa per poder concedir les bonificacions automàticament, evitant que hagin de passar pel Ple de l'Ajuntament, com fins ara. El govern municipal (PSC i ICV-EUiA) vol així reduir el desgast polític derivat de la concessió d'aquestes bonificacions, injustificables des d'una perspectiva de justícia social.
  4. El conveni subscrit entre l’Ajuntament de Cerdanyola i la UAB referent a la tributació dels béns i de les activitats del campus, suposa la condonació dels impostos no pagats durant anys i la institucionalització d'aquests beneficis fiscals en el futur.
  5. La UAB és un equipament docent d'àmbit nacional, no municipal. En tot cas, aquestes bonificacions les haurien d'assumir la Generalitat o el govern central, però no pas l'Ajuntament de Cerdanyola.

Per aquests motius hem plantejat que es retiri aquesta modificació de l'ordenança i que se'ns faci arribar una relació de totes les bonificacions aplicades a la UAB des de l'any 2011.

Tanmateix, hem tornat a sol·licitar l'eliminació dels beneficis fiscals a l'àmbit del Centre Direccional, que actualment contemplen bonificacions del 50% per a promocions públiques i del 30% per a privades. És prou conegut que des del Compromís per Cerdanyola ens oposem al projecte del Centre Direccional, per motius que hem explicat en moltes ocasions, com són el trinxament del territori, l'especulació urbanística, la inviabilitat econòmica i la perillositat per a la salut dels abocadors tòxics, per als que no es preveu cap remei ni molt menys buidar-los. A més, també són d'aplicació els arguments 1 i 3 indicats anteriorment pel que fa a la UAB.